Tag Archief van: Landschotse Heide

Gebiedstafels voor Landschotse Heide bekend

In het gebied tussen de Kleine en Grote Beerze komt wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie samen. Dit gebied, waarin Landschotse Heide ligt, verdroogt. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met piekbuien. De weersextremen nemen toe. Velen hebben al stappen gezet om gebied meer toekomstbestendiger te maken. Dit is tot nu toe onvoldoende gebleken. Herstel van het bodem- en watersysteem is nodig voor een gezonde omgeving om in te leven. Maar ook voor gezonde natuur én een toekomst voor duurzame landbouw. Daarvoor is samenwerking nodig.

Adviesbureau Aequator werkt in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan een toekomstbeeld voor de Landschotse Heide. Zij heeft hiervoor al veel verschillende inwoners, boeren, ondernemers en ambtenaren van waterschap, terreinbeherende organisaties en provincie gesproken. Met die gesprekken zijn ze er nog niet. Na de eerste gebiedstafel op 7 december jl organiseert het adviesbureau komende maanden nog extra gebiedstafels. Op de projectpagina van Landschotse Heide komt hierover meer informatie te staan. Hierbij alvast een overzicht van de data en onderwerpen die op de agenda staan:

7 maart 2024

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we bouwstenen/draaiknop en de tekening van het gebied met hierop wat er ‘moet’ gebeuren.

10 april 2024

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de maatregelen en de tijdsplanning.

13 mei 2024

In deze bijeenkomst staat een toelichting van de visie 2050 en het projectplan 2024-2030 centraal.

Voor elke gebiedstafel plant het adviesbureau afzonderlijke gesprekken in met de stakeholders. Zij ontvangen persoonlijk een uitnodiging. De bijeenkomsten van 7 maart en 10 april zijn eveneens op uitnodiging. Voor de bijeenkomst van 13 mei 2024 is dit nog niet bekend.

Veel informatie kun je ook vinden op het speciale informatieplatform Landschotse Heide. Op deze website staan onder meer de doelen voor dit gebied en de route die we denken te moeten afleggen om deze te halen. Daar vind je ook meer over de archeologische waarde van het gebied en hoe de beek vroeger liep. Ook is te vinden waar peilbuizen staan. Op dit informatieplatform plaatsen we regelmatig nieuwe kaarten. Je vindt tot slot de laatste informatie over de planning en veelgestelde vragen en antwoorden.

Laatste nieuws gebiedsvisie Landschotse Heide

De afgelopen jaren hebben we allemaal last gehad van droogte én wateroverlast. Op dit moment zijn de beken en sloten tot de rand gevuld of loopt het water er zelfs over heen. De bodem is helemaal verzadigd. De vele neerslag heeft voor overlast gezorgd. Daarnaast hebben de vennen ook drooggestaan en zijn bomen in de dorpen doodgegaan. Ook het oppervlaktewater vervuilt. De kwaliteit van de bodem is een aandachtspunt en komen er minder soorten planten en dieren voor. Er gaan veel alarmbellen af! Daarom uw aandacht en input.

Adviesbureau Aequator werkt in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan een toekomstbeeld voor de Landschotse Heide. Vanuit gebiedsontwikkeling Levende Beerze willen zij samen toewerken naar een projectplan en uitvoeringsplan. Landschotse Heide maakt verder deel uit van GGA (Gebieds Gerichte Aanpak) Kempenland-West. Bij de gebiedsgerichte aanpak brengen overheden, natuurorganisaties en agrariërs samen met de mensen en organisaties in het gebied bodem, water en lucht op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen.

Terugblik kennissessie

Een van de aandachtspunten is een gezonde bodem. Kijken naar de ontstaansgeschiedenis en de werking van het huidige en toekomstige systeem is hiervoor belangrijk. Op 28 november 2023 organiseerde Aequator daarom een kennisbijeenkomst in het gemeenschapshuis d’n Boogerd in Vessem. Ongeveer 70 belanghebbenden kwamen naar deze avond. Men kreeg deze avond veel info over het water- en bodemsysteem in en rond de Landschotse Heide. Marco Arts van Aequator, Jochem Sloothaak van Brabants Landschap, Michelle Berg van Waterschap De Dommel en Jeroen Castelijns van Brabant Water gaven een presentatie.
Marco deed tot slot een oproep aan de aanwezigen om hun gebiedskennis te delen. Dat delen kan bijvoorbeeld tijdens een van de inloopdagen van Aequator.

Marco is met collega Marcel Brands aanwezig op 10 en 25 januari 2024 van 09.00 – 17.00 uur op de zolder van de Spekdonken. Je bent van harte welkom om binnen te lopen. Je kunt dan ook je vragen stellen. Niet mogelijk om een bezoek te brengen? Stuur dan je opmerking of vraag naar landschotseheide@brabant.nl.

Hoe nu verder?

In de afgelopen maanden heeft Aequator gesprekken gevoerd met ondernemers en organisaties. Hun belangen, opgaven en kijk op de toekomst van de Landschotse Heide stonden hierin centraal. Op 7 december 2023 zijn ze in een klein gezelschap (met alle belangen vertegenwoordigd) in gesprek gegaan over de opbrengsten van de gesprekken en de richting voor de toekomst van de Landschotse Heide willen geven. Met de inzichten van die avond stellen ze een eerste conceptvisie op en een overzicht van de te maken keuzes. De conceptvisie delen ze in de eerste helft van 2024. Het doel is om in de zomer van 2024 de visie en het projectplan voor de Landschotse Heide af te ronden.

Kijk voor de laatste informatie rondom de gebiedsvisie voor de Landschotse Heide op deze pagina of op de website van de GGA.