Tag Archief van: koffie dialoog

Betrokken publiek bij dialoogavond over ‘Initiatieven in het Landschap’

De Kleine-Beerze-Koffiedialoog houdt zich dit najaar bezig met de vraag hoe nieuwe initiatieven aan kunnen sluiten bij het beekdallandschap. Om hierop in te kunnen gaan is enige basiskennis van het beekdallandschap essentieel.

Gastspreker was Hans van Engen, landschapsarchitect in dienst van Provincie Noord-Brabant. Aansluitend op de middag op Baest gaf Hans van Engen met een serie beelden een inkijk in de opbouw van het Kempische landschap.

Landschap is altijd in beweging

Uitgaande van de fysisch-geologische basis hebben onze generaties van onze voorouders hun handtekening achtergelaten. Voor de geoefende kijker zijn verschillende tijdslagen herkenbaar in het landschap. Veranderingen in het landschap zijn mettertijd steeds ingrijpender geworden.

‘Het Groene Maatpak’

De Ruilverkavelingen, ruwweg tussen 1930 en 1980, brachten een steeds grootschaligere transformatie van het landschap met zich mee. Met de focus op voedselproductie bleef het niet bij kavelruil, maar ook reliëf en watersysteem gingen op de schop. Met de ogen van nu wordt daar wel eens kritisch naar gekeken, maar behalve de ‘rationele verkaveling’ hebben we uit die tijd ook stevige groenstructuren geërfd, aangeduid met de term ‘Het Groene Maatpak’. Wat rest daar nog van in onze tijd?

Nieuwe opgaven

Nu we voor een complex van nieuwe opgaven staan wacht ons wellicht opnieuw een transformatie. De vraag doet zich voor of het ‘kamerlandschap’ dat tussen de groene lanen en singels is ontstaan ons kan dienen. Hans spoort ons aan om het gesprek aan te gaan om iedereen te betrekken bij de vraag wat waardevol is in ons landschap en hoe het er moet gaan uitzien. Hij wijst erop dat bomen die we nu planten als een cadeau aan onze toekomst zijn. Er is geen tijd te verliezen.

Dialoog

Met kaarten, stiften en Post-its op tafel ging het gesprek in drie groepen verder. Uit de nabespreking bleek hoe diep de aanwezigen de betrokkenheid met het beekdal ervaren. Er wordt een verlammende spanning gevoeld tussen complexiteit van de urgenties en tijdsdruk. Integrale aanpak is noodzakelijk met ieders deelname en een goede regie. Initiatieven ‘van binnenuit’ stimuleren, nodig ondernemers uit! Kan het proces van ‘De Levende Beerze’ als voorbeeld dienen? Communicatie gaat een belangrijke rol spelen en er is geen tijd te verliezen!

Vervolg

De laatste sessie voor het thema Landschap is een veldexcursie. We zetten een bus in als vervoer. Ieder die zich betrokken voelt bij het beekdal is welkom, maar er is beperkt plaats.

Dinsdag 22 november, 10.00 uur
Aanmelden is noodzakelijk vóór 18 november via een e-mail levedekleinebeerze@gmail.com

Tag Archief van: koffie dialoog

Tag Archief van: koffie dialoog

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op