Dialoog wordt Workshop!

De Koffiedialogen signaleren wat er leeft in het beekdal, als oren en ogen in het gebied en ze worden op allerlei niveaus gezien. Zo kan onze gezamenlijke energie de relevante partijen bereiken om steeds zorgen en kansen aan te kaarten.

KoffieWorkshops

We hebben 2024 ingeluid, met de Kleine-Beerze-Koffiedialogen in een nieuw jasje. We groeien door naar KoffieWorkshops. Dat betekent dat jouw actieve inbreng nog waardevoller wordt. Op 31 januari zijn we gestart met een helicopterview op het beekdal. Afstand nemen helpt om helder te krijgen hoe een bezoeker ons beekdal ervaart en vanuit de helicopter krijg je de sterke en de zwakke punten scherp in beeld.

Perspectief van de bezoeker

Marien Sonneveld bereidde de werkavond voor met zijn wervende inleiding (zie bijlage), waarin hij de insteek van de bezoeker samenvat in vijf gezichtshoeken. Vanuit elk van die gezichtspunten stelden de Koffiegasten een MindMap op en vervolgens benoemden zij sterke en zwakke punten. Met de informatie uit deze Workshop hebben we gezamenlijk een aanvliegroute voor de vraagstukken in het beekdal verkend.

Streekteam

Volgende maand bouwen we met de KB5-denktank verder aan het proces voor de verkenning van een ‘Streekteam’. Jouw inzet hebben we weer hard nodig bij de volgende KoffieWorkshop.Naar verwachting zal die na de zomer plaatsvinden.
Ons voorstel is om de volgende stap in een nieuw concept te gieten: de WIJ-tafels van Lieke Cools en Veroon Bessems. Hun aanpak geeft ons de vrijheid om vanuit de kern van de vraagstukken een team van oplossers te zoeken.

Cursus Gastvrij voor gastvrije ondernemers

Samen met IVN en het Van Gogh Nationaal Park bereiden we ons voor op een cursus ‘Gastvrij in het landschap van De Beerzen’. Onze voorwaarde is dat deze helemaal op onze regio en haar karakteristieken is afgestemd. Inmiddels is bekend dat we deze cursus naar ons toe mogen halen. Het gaat om 4 halve dagen in de winter van 2024/2025. Hierover later meer.

Nog even terugkijken?

In de bijlage vind je de gecombineerde Presentatie van de avond met de eerste uitwerking van de MindMaps en de SWOTs van 31 januari. We nodigen je t.z.t. graag weer uit voor de volgende KoffieWorkshop na het najaar.