Meer kwaliteit met woonprojecten

De schaarse ruimte schreeuwt om meervoudige oplossingen. Kun je in een ontwerp voor woningbouw andere behoeften meenemen? De Koffiedialoog van 8 juli 2023 zocht antwoorden in de buurt. Voor inspirerende voorbeelden hoef je niet ver weg.

Dynamiek bij plangebied ‘De Kemmer’

Menno Moen, woningbouwregisseur bij gemeente Oirschot vertelt in gebiedsontwikkeling De Kemmer hoe De Urbanisten een concept ontwierpen voor een multifunctioneel kamerlandschap, waarin bestaand groen, water en ecologie beginpunt én eindpunt zijn voor het concept. Buurtbewoners gingen hier zelf op onderzoek en kwamen met een eigen gebiedsvisie als basis voor het participatieproces.

Cees Ouwerkerk van Buurtgroep De Kemmer gaf in wonen met meerwaarde Oirschot verder tips over de bewonersparticipatie bij de planvorming voor de wijk De Kemmer.

Samen gebogen over de plannen voor woonwijk De Kemmer te Oirschot (foto: M.Leesberg)

Kloostervelden, een aangename mix

Tweede locatie voor de excursie was het Sterkselse Kloostervelden. Hilke Huysinga ontving de groep in de kapel van het voormalige klooster. Zij vertelde hoe de oude kloosterwaarden leidraad zijn geweest bij de planvorming voor een nieuwe wijk op het terrein van de instelling voor epilepsiepatiënten. Zo groeide de gesloten instelling door naar een wijk waar patiënten wonen en leven tussen buurtbewoners. Samen kunnen zij genieten van een ruime wijk met natuur, water en ontmoetingsplekken, waar iedereen kan en mag meedoen. Na een wandeling door de wijk was het Kleine-Beerze-Koffieteam overtuigd dat het hier werkt.

De kunstzinnig beschilderde overkapping is een fijne ontmoetingsplek
(foto: M.Leesberg)

 Wijk Kloostervelden in Sterksel biedt ruimte aan groen en water (foto: M.Leesberg)

De ‘kunst van de dialoog’ in gelijkwaardigheid

Het gesprek tussen gemeente, professionals en buurtbewoners is dus belangrijk. Ingeleid door een indrukwekkende expositie ronden we het thema ‘Wonen met Meerwaarde’ af op 13 september 2023. Met een kennisochtend bereiden we een creatief spel in de middag voor. Doel is om met alle partners het gesprek over de dorpsinrichting te kunnen voeren, in gelijkwaardigheid op gelijk speelveld. Speel je mee?