Witte rand Hazenloop is zwavelbacterie

De Hazenloop in het buitengebied van Vessem kleurde begin februari bruinoranje met een witte rand. Waterschap De Dommel vermoedde dat de oorzaak ligt in een natuurlijk proces. Dat bevestigde het lab op 6 februari 2024. 

Witte aanslag verklaard

De witte aanslag op de bladeren in het water ontstaat door de bacterie Beggiatoa. Deze bacteriën hebben sulfide en organisch materiaal nodig om te groeien. In de grond rondom de Hazenloop zitten van nature deze zwavelbacteriën. Door de vele regen van afgelopen tijd is de grondwaterstand flink gestegen. Daardoor stroomt water met daarin sulfide uit de bodem de sloot in. Beggiatoa (een sulfide oxiderende bacterie) reageren hier enorm op. Dit zorgt voor de witte aanslag en witte draden.

Oranje door ijzer

De oranje kleur van het water ontstaat door humuszuren en de ijzerbacterie Leptothrix.

Als de grondwaterstand zakt, verdwijnen de gunstige omstandigheden voor de bacteriën. De oranje kleur en witte uitslag van het water gaat dan weg.