Werkzaamheden Oude Toren dit jaar van start

De Oude Toren in Oostelbeers, wie kent hem niet? De Oude Toren is een rijksmonument, maar wist u dat de directe omgeving van de toren minstens zo bijzonder is? Het gebied van ruim 90 hectare rondom de toren is één van de grootste archeologische rijksmonumenten van Noord-Brabant. Enkele jaren geleden zijn we gestart met het ontwikkelen van de toren en het omliggende terrein aan de hand van een nieuw belevingsconcept. Deze zomer is het eindelijk zover, dan starten we met de werkzaamheden en komt het nieuwe concept tot leven.

Belevingsconcept
In 2017 gaven we Studio Marco Vermeulen de opdracht om een concept te ontwerpen voor de Oude Toren en het omliggende landschap. Dit concept is uitgewerkt aan de hand van drie thema’s: religieus erfgoed, militair erfgoed en het cultuurlandschap. Belangrijk is dat de waarde van de eenzame toren in het landschap overeind blijft en dat de omgeving zo min mogelijk aangetast wordt. Daarnaast willen we dat de hele samenleving van de gemeente Oirschot, maar ook bezoekers van buiten de gemeente, van het nieuwe plan gebruik kunnen maken.

Hoe komt het gebied eruit te zien?
Om bezoekers het omliggende landschap te laten ervaren, bouwen we de Oude Toren om tot periscoop. Bezoekers kunnen hierdoor de binnenkant van de toren en het omliggende landschap observeren. Ook willen we dat het gebied straks zoveel mogelijk lijkt op hoe het vroeger in de Middeleeuwen was. Voor zover het kan, brengen we de contouren van de kerk terug en verstevigen we de aardewal. Daarnaast richten we het terrein opnieuw in en komt er een fietspad vanaf de Hillenstraat naar de Oude Toren.

Geplande werkzaamheden
In de zomer van 2021 starten we met de werkzaamheden in en om de Oude Toren. Als eerste restaureren we de toren en installeren we de periscoop. Hiervoor verwijderen we een groot deel van het dak en de verdiepingsvloeren en plaatsen we grote spiegels. Aan de achterkant van de toren komt een glazen wand. Daarna gaan we aan de slag met de herinrichting van het terrein en de aanleg van het fietspad. We verwachten de werkzaamheden eind 2021 af te ronden.

Stichting Vrienden van de Oude Toren
Al in 2013 is er een intentieovereenkomst ondertekend tussen de Stichting Vrienden van de Oude Toren (SVOT) en de gemeente Oirschot. De stichting zet zich in heel de gemeente in voor het onder aandacht brengen van de Oude Toren en zal na afronding van de werkzaamheden optreden als beheerder van de toren en het terrein.

Meer informatie?
Lees meer over de Oude Toren op www.oirschot.nl/herinrichting-oude-toren. Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ivo Mulders via telefoonnummer 088 497 07 44 of via i.mulders@oirschot.nl. Dit project maakt onderdeel uit van het integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Oostelbeers en is ook opgenomen in de gebiedsopgave Levende Beerze waarin gemeente Oirschot samenwerkt met inwoners uit de Beerzen, provincie Noord-Brabant, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeente Eersel, Brabants Landschap, Waterschap de Dommel en ZLTO. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant.