Waar staan we met gebiedsontwikkeling Levende Beerze?

De komende twee jaar verdwijnt de overheid uit het gebied. De samenleving blijft dan in zijn kracht staan en neemt het over. De Levende Beerze gaat zichzelf organiseren en krijgt vorm vanuit de behoefte en wensen van de leefwereld. Het versterken van de initiatieven van bewoners gaat gepaard met ondersteuning van de overheid waar nodig en gewenst. De Levende Beerze gaat zichzelf organiseren en krijgt vorm vanuit de behoefte en wensen van de leefwereld. De samenleving komt dan nog meer in zijn kracht te staan en neemt het tenslotte over. Dat vraagt om een terugblik…(en vooruitblik). Theo Hendriks van de gemeente Eersel en Inge Kapteijns van provincie Noord-Brabant vertellen.

Wat kunnen we noemen als we kijken naar proces?

Positief
De betrokkenheid, de energie en de kennis in het gebied zelf is verrassend groot, zowel bij de leefwereld en bij de gebiedspartners.

Negatief

 • Blijven terugkijken op oud zeer werkt belemmerend. Je hebt zeker een half jaar nodig om een nieuw traject op te starten en met consensus door te gaan.
 • Mensen in organisaties en overheden blijven vaak een kortere tijd, dan missen we continuïteit.

Wat geef je anderen mee vanuit het proces?

 • Lange lijnen vasthouden is belangrijk voor de continuïteit van de strategie. Je moet sterk in de schoenen staan, maar ook open staan voor verandering van aanpak n.a.v. feedback en kritiek die je doorgaans ontvangt.
 • Mensen blijven betrekken is erg belangrijk; Op een andere manier lukt het niet.

Wat willen we nog van anderen leren?

 • Welke ervaringen doen andere proeftuinen op?
 • Wat is de rode lijn in transitieland?
 • Hoe krijgen zij een gebied en de mensen in het gebied in beweging?
 • Is de leefwereld haar verhaal laten vertellen voldoende?

Wat kunnen we noemen als we kijken naar de inhoud?

Positief
Het blijven bespreken van de inhoudelijke onderwerpen, het blijven repeteren werpt uiteindelijk vruchten af, al duurt het 5, 10, 25 jaar. (Voor de gehele gebiedsontwikkeling)

Wat geven we anderen mee?
Een langdurig gebiedsontwikkelingsproces vraagt om ruimte voor verandering. Projecten worden op een bepaald moment gedefinieerd, maar door de tijd heen veranderd de scope misschien. Soms kun je bijsturen, soms niet, zelfs na 10 jaar, waarin kennis over onderwerp en gewenste aanpak compleet veranderd is.

Het rijk heeft in 2010 (Rutte 1) met het opheffen van de Robuuste Ecologische Verbinding een bommetje in het gebied geplaatst. Het Rijk heeft zich plotsklaps terug getrokken uit de opgaven. Op moment dat het proces stilvalt en van de politieke agenda verdwijnt betekent niet dat de urgenties op het gebied van bodem, water en ecologie zijn verdwenen. Door als samenwerkende partijen bij politieke koerswijzigingen op tijd in te grijpen en de opgave breder aan te pakken kun je op basis van de urgenties het gebied toch in transitie brengen. Je nek uitsteken levert voor het gebied uiteindelijk veel op.

Wat willen we van anderen leren?
Hoe kun je de transitie in landbouw vormgeven? Welke projecten heb je daar voor nodig?

Waar staat de proeftuin in 2030?

De Levende Beerze leeft!
Wat is het mooi in de Levende Beerze. Recreanten zoeken de rust. De agrariërs
zoeken naar nieuwe mogelijkheden met de nieuwe aanpak van natuurinclusief boeren. De Levende Beerze voelt daarvoor aan als één landschap, waar vroegere grenzen nu natuurlijk in elkaar overvloeien. Waar overheden lokale initiatieven stimuleerden in het begin, hebben de lokale initiatieven van burgers en ondernemers de gebiedsontwikkeling nu voor zich genomen.
Voedselbossen, moestuinen voegen ingrediënten toe aan de menukaart van het lokale restaurant. Het inmiddels bekende en beminde Beerze bier is zelfs al over de grens te verkrijgen. De Kempen is herontdekt gebied! Tijd om de eigen identiteit als Nationaal Park te promoten.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Middelen: Budgetten vanuit Nationaal en Brabants Programma Landelijk Gebied

Proces

 • Inzicht in ervaring van andere partijen en proeftuinen met procesaanpak.
 • Borgen bestuurlijk commitment (nu met GGA) is van belang.

Inhoud

 • Commitment op de opgave en aanpak.
 • Loslaten waar kan- overdragen aan leefwereld.
 • Borgen van de noodzakelijk basis voor het adaptief denken en doen in de systeemwereld.