Update werkzaamheden

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden voor het project “Herinrichting beekdal Kleine Beerze” weer opgestart. Zo is bij de Spekdonken de stuw verwijderd, hebben we de laatste slingeringen in de beek gegraven en deze zijn ook aangesloten. Dat betekent dat het oude deel is gedempt. Ook hebben we alle lagen grond afgegraven dat gewenst was. Bij Molenbroek is de eerste poel gegraven en ook daar hebben we de beek weer laten slingeren. Deze is nog niet aangesloten op de beek. Dat volgt binnenkort. Net als het ontgraven en dichtgooien van de sloten en het overzetten van de waterweegbree. Alle werkzaamheden bij deelgebied Korstbroeken zijn afgerond.