Update Landschotse Heide

Donderdag 7 maart 2024 was de tweede gebiedstafel in Hotel Beerze in Middelbeers. Het was een weerzien van mensen die samen de visie proberen te maken voor Landschotse Heide 2050. Zij waren op uitnodiging aanwezig. Agrariërs uit de omgeving vroegen aandacht voor hun belang. Na deze presentatie gaven de bestuurders van provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel een korte toelichting op de opgaves die er liggen in hetzelfde gebied.
Na een korte pauze gingen alle aanwezigen in vier groepen met elkaar in gesprek over de centrale vragen. “Wat betekent het wanneer water en bodem sturend zijn en wat is er dan nodig om dat mogelijk te maken?”. Dat bleken lastige vragen te zijn om te beantwoorden. Het adviesbureau bekijkt alle opmerkingen en beraadt zich hoe nu verder. Daarover leest u meer op de projectpagina van Landschotse Heide.