Beekherstel Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers

Uitvoering van plannen Kleine Beerze komt in zicht!

Eind 2021 de eerste schop in de grond voor de gebiedsprojecten rond de Kleine Beerze? Die kans is groot nu de plannen definitief groen licht hebben gekregen!

Het gaat om deze gebiedsprojecten tussen Middelbeers en Vessem, die samen met veel mensen in het gebied zijn voorbereid:

  1. Herinrichting Kleine Beerze Traject ‘Dorp aan de Beek’
  2. Herinrichting Kleine Beerze Traject ‘Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind’ 

Tot en met 16 juni ter inzage
Vanaf 6 mei  tot en met 16 juni 2021 liggen beide definitieve projectplannen met alle bijbehorende stukken ter inzage. Inzien kan digitaal of op kantoor (alleen op afspraak).

  • Digitaal: Alle informatie vindt u op de site van Provincie Noord-Brabant.

inzien kleine-beerze-traject-dorp-aan-de-beek en

inzien kleine-beerze-traject-spekdonken,-molenbroek-en-hoogeind.

  • Op afspraak op kantoor in Eersel, Oirschot, Boxtel of provinciehuis. Maak een afspraak via Roel Dobbelsteen, bel 06 507 32 137 of mail rdobbelsteen@dommel.nl.

Afgelopen maanden
In de nieuwsbrief van oktober las u al dat de ontwerpplannen klaar waren. Van de inspraakmogelijkheid die daarop volgde, maakte een klein aantal mensen gebruik. Met deze mensen zijn gesprekken gevoerd en zij hebben persoonlijk bericht ontvangen. De plannen zijn daarna aangepast waar dat mogelijk was en toen bestuurlijk goedgekeurd.

Natuurlijker en toekomstbestendig beekdal
Het beekdal van de Kleine Beerze gaat er nog mooier en beter beleefbaar op worden! Maar dat is niet de enige verandering:

De Kleine Beerze zal over een lengte van 6,7 km worden aangepakt, tussen Middelbeers en Vessem. Beekdalherstel betekent vooral een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen. En met het oog op klimaatverandering krijgt water meer ruimte.

De huidige, rechte loop van de Kleine Beerze is te groot voor de hoeveelheid water die erdoor stroomt. Het water stroomt daardoor te traag. In erg droge perioden valt de beek op sommige stukken droog. Op diverse plekken graven we daarom nieuwe meanders (kronkels) of herstellen we oude meanders.

Door de kronkels en het versmallen van de beek verbetert  de stroomsnelheid en het zuurstofgehalte van het water. En dat is goed voor het leven in en rond het water, voor planten en dieren. Bovendien blijft het water door de extra bochten langer in het gebied, zodat het grondwater beter wordt aangevuld. Dit helpt verdroging tegen te gaan. En in natte perioden worden juist de afvoerpieken verminderd, wat wateroverlast verderop helpt voorkomen.

Bovengenoemde projectplannen Invormen een belangrijke vervolgstap in het herstel van het beekdal van de Kleine Beerze. De afgelopen jaren zijn al verschillende deelprojecten vanuit de Levende Beerze uitgevoerd.

Meer informatie op www.levendebeerze.nl en www.dommel.nl/levendebeerze