Tijdelijke afsluiting Heikesestraat in Vessem

De komende weken is aannemer Van Beers nabij de Heikesestraat in Vessem aan het werk. Tussen 13 en 22 november 2023 plaatst de aannemer een pompgemaal. Daarvoor sluiten ze de Heikesestraat tijdelijk af. Dit is ter hoogte van Heikesestraat 12.

Veiligheid staat bovenaan. Omdat de weg te smal is om één rijbaan af te sluiten hebben we ervoor gekozen om de weg geheel af te sluiten. Inwoners en werknemers van bedrijven ten zuiden van de wegafsluiting kunnen via Vessem naar hun woningen en bedrijven.

Tussen 22 november en 1 december 2023 is de weg afgesloten op de locatie waar het nieuwe, halfverharde fietspad de Heikesestraat kruist. De aannemer maakt op deze plaats een verkeersplateau. Hierdoor kunnen fietsers veiliger oversteken. Inwoners en werknemers van bedrijven ten noorden van de wegafsluiting kunnen via Oostelbeers naar hun woningen en bedrijven.