Plannen Kleine Beerze belangrijke stap richting uitvoering

De ontwerp projectplannen voor de herinrichting van de Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem zijn klaar en vastgesteld.  Op 8 september gaf het waterschapbestuur groen licht. Voor het gebiedsproject Levende Beerze is dat een belangrijke stap vooruit richting uitvoering, die gepland staat voor 2021-2022. Op 2 juli vond in Vessem  nog een goedbezochte inloopdag  plaats.

De volgende stap is de inspraakperiode die op 1 oktober ingaat en zes weken duurt.
Hieronder leest u hoe dit werkt.

Inspraak van 1 oktober tot en met 11 november
Het gaat om twee ontwerp projectplannen Waterwet Kleine Beerze en bijbehorende besluiten:

 1. Herinrichting Kleine Beerze Traject ‘Dorp aan de Beek’
 2. Herinrichting Kleine Beerze Traject ‘Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind’

Voor beide projectplannen is een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen.

Verder is de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij aangepast, vanwege de verlegging van de beek bij Vessem. Ook deze besluiten zijn in te zien. We volgen een zogenoemde gecoördineerde procedure.
Plannen en besluiten inzien

 • Via website van Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage. Daar staat ook uitgelegd hoe een zienswijze kan worden ingediend.
 • op werkdagen, tijdens openingstijden op de kantoren van:
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Gemeente Eersel, Dijk 15 te Eersel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Oirschot,  Deken Frankenstraat 3

Kantoorbezoek kan vanwege coronamaatregelen alleen op afspraak. Belt of mailt u dan eerst met Nicole Abrahams, bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl.

Infodag Levende Beerze 2 juli in Vessem
Op 2 juli organiseerden we als samenwerkingspartners een infodag in Vessem, coronaproof in de buitenlucht. Ongeveer 50 mensen maakten gebruik van de gelegenheid om in een gereserveerd tijdsblok één van ons te spreken over de gebiedsprojecten van de Levende Beerze. Wij vonden het prettig dat zoveel mensen tijd vrij hebben gemaakt om langs te komen! Kempen TV maakte een videoverslag

Namens de projectgroep Levende Beerze

Rob Voets, Projectleider gemeente Oirschot
Theo Hendriks, Projectleider gemeente Eersel
Eric Schellekens, Projectleider Waterschap De Dommel
Hans Schep, Brabants Landschap

Meer weten over de gebiedsprojecten? Kijk op www.dommel.nl/levendebeerze of www.levendebeerze.nl