Op 7 maart vierden we de start van het beekherstel en samenwerking van gebiedsontwikkeling De Levende Beerze

In december 2021 is aannemer Van Beers uit Hoogeloon gestart met het herstel van het beekdal van de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers. Het plan dat samen met de streek is ontwikkeld, wordt dit jaar verder tot uitvoering gebracht.

Al veel werk verzet
Bij Dorp aan de Beek slingert de Kleine Beerze weer door het natuurlandschap. De oude beekloop is daar op de meeste plekken dichtgegooid met zand. Er zijn nieuwe poelen aangelegd. En er wordt gewerkt aan een nieuw wandelpad om het gebied beleefbaar te maken. Door de nieuwe meanders blijft het water langer in het gebied en gaat het water sneller stromen. Hierdoor heeft het water de tijd om in de grond te trekken en het grondwater aan te vullen. Tegelijk voorkomen we wateroverlast bij hevige regenbuien, omdat we ruimte geven aan het beekdal en het water langzamer afvoeren.

Er is al veel werk verzet, maar ook nog veel werk te doen. Denk aan het planten van bomen, struiken en het plaatsen van loopbruggen over de nieuwe beek. Daarnaast is de aannemer gestart met het graven van de nieuwe meanders bij Spekdonken. Als alles gaat volgens planning slingert de Kleine Beerze in het voorjaar ook daar weer door het landschap.

Waardevolle samenwerking
De realisatie van het beekdal is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking van de afgelopen jaren tussen Provincie Noord-Brabant, Huis van de Brabantse Kempen, gemeente Eersel en gemeente Oirschot, Waterschap De Dommel, ZLTO, Brabants Landschap en partners in de streek zoals Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en Stichting Dorp aan de Beek. De samenwerking is ook een mooi voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak die op andere plaatsen de komende jaren in Noord-Brabant een vervolg kan krijgen.

We zijn dus gestart!
Door de coronamaatregelen heeft er met het gebied geen feestelijk startmoment plaatsgevonden in november 2021. Om toch hierbij stil te staan maakten we op 7 maart de samenwerking in het projectgebied zichtbaar door het planten van een boom.

Op de foto zie je van links naar rechts: Bas Peeters, Eric Beex (wethouder gemeente Eersel), Bas Peeters (bestuurslid Waterschap De Dommel) en Jan Denissen (voorzitter Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze).