Ontmoetingsplek Dorp aan de Beek

Afgelopen donderdag 18 juni is in het gebied ‘Dorp aan de beek’ in Vessem ter nagedachtenis van Frank van Kemenade een monumentale ontmoetingsplek onthuld. Familie, vrienden, vertegenwoordiging van stichting Dorp aan de beek, burgemeester Wim Wouters en wethouder Eric Beex waren bij dit bijzondere moment aanwezig.

De ontmoetingsplek bestaat uit een cirkel, gemaakt van twaalf zwerfkeien, en vormt een plek waar liefhebbers van natuur en landschap elkaar kunnen ontmoeten. Eén zwerfkei is voorzien van een gegraveerde tekst: “Vessem en omgeving kei-goed. Genieten!”.  Deze tekst zou door Frank van Kemenade uitgesproken kunnen zijn.

Frank van Kemenade was inwoner van Vessem. Na zijn overlijden in 2018 heeft Frank aan de gemeente Eersel een legaat geschonken om een ontmoetingsplek te realiseren in het natuurgebied ‘Dorp aan de beek’. Een legaat is een schenking die voortkomt uit een testament. Naast deze ontmoetingsplek worden er van het legaat in het gebied nog twee bankjes geplaatst.

Het idee van deze bijzondere plek is ontstaan tijdens één van de gebiedsbijeenkomsten, waarin samen met vele inwoners, het ontwerp voor het project ‘Dorp aan de beek’ is gemaakt. Namens de gemeenschap bedankte burgemeester Wim Wouters de aanwezigen voor het krijgen van het legaat. Dit is een mooi voorbeeld dat de mensen het gebied maken!

Dorp aan de Beek maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’. Hierin werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en ZLTO nauw samen om de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te pakken. Wat hierin centraal staat is:

  1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen;
  2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied;
  3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.

Meer informatie op: www.brabantsekempen.eu.