Nieuwe Statenleden maken kennis met Landschotse Heide

Brabants Landschap nam eind september nieuwe Statenleden van onder andere PvdA, D66, SP, VVD, BBB en GL mee de Landschotse Heide op. Ook terreinbeherende organisaties waren erbij. De start van de kennismaking was bij de uitkijktoren. De statenleden kregen uitleg over de geschiedenis en het beheer van het gebied en de uitdagingen waar we samen voor staan. Brabants Landschap lichtte ook Natura2000-doelsoorten in het hele ecosysteem toe alsook het agrarisch gebruik in overgangsgebieden en de maatregelen die we kunnen nemen.

We willen allemaal een goede toekomst. Daarbij staan we voor grote en urgente uitdagingen, onder andere om onze bodem, water en lucht op orde te krijgen. Dat is van groot belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid. Met een gebiedsgerichte aanpak zoeken we in en bij natuurgebieden naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. Bureau Aequator gaat voor de Landschotse Heide een visie opstellen hoe we via systeemherstel meerdere problemen kunnen oplossen. In de wandeling die volgde was het genieten van een kiekendief, een veldleeuwerik, de zonnedauw, dop- en struikheide en het uitgevoerde beheer.