Nieuw bos in het gebied van de Levende Beerze!

Particulier plant 9400 bomen

Op donderdag 9 en vrijdag 10 februari 2023 zijn maar liefst 9400 bomen gepland in de ‘achtertuin’ van Noud Janssen aan de Lantie in Vessem. Hoveniersbedrijf Kolsters heeft de bomen na te hebben geboord, aangeplant.

Janssen is altijd al een natuurliefhebber geweest. Al eerder richtte hij een halve hectare van zijn grond in als natuur. Nu volgt nog eens 2,25 hectare waarin met hulp van provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en gemeente Eersel 9400 bomen zijn geplant. Via een regeling van de provincie kreeg de oud-agrariër de garantie dat dit ook natuur blijft. Janssen: “De grond ligt gunstig als verbindingszone tussen en Kleine Beerze en Landschotse Heide. Nadat provinciale medewerkers een kijkje kwamen nemen, kreeg ik groen licht. Men vond het een prima idee en hierdoor is meer natuur met elkaar verbonden. Goed voor mens én dier!”

Geen aarzeling

Janssen had eerst een varkensbedrijf. Twintig jaar geleden stopte hij daarmee, maar behield de grond. In de tussentijd begon hij een minicamping, maar hij vond dat mooi geweest na vijftien jaar. Zijn twee dochters hadden een eigen leven en waren daarmee druk. Opvolging was er dus niet. Enkele jaren verpachtte hij de grond. Op 76-jarige leeftijd vroeg hij zich af wat hij met de grond moest? Verkopen? Hij geniet met volle teugen van de natuur dus toen de provinciale regeling voorbij kwam, aarzelde hij geen moment.

Loofbomenbos

De nieuwe natuur bestaat uit 28 verschillende inlandse boomsoorten. Als oud-veldcoördinator heeft Janssen in de loop der jaren veel kennis opgebouwd. Hij maakte samen met Karel Voets van Brabants Landschap zelf een keuze na de beschikbaarheid van bomen te hebben nagekeken. Daarbij keek hij goed of de boomsoort op zijn grondsoort paste. Janssen: ”Met deze stap komt er meer biodiversiteit in het gebied, dieren kunnen verder makkelijk van het ene naar het andere gebied. En er komt een stukje recreatie bij via de aanleg van een belevingspad!”

Achtertuin is open

Janssen blijft eigenaar van de grond en gaat deze zelf beheren. Hij heeft zijn ‘achtertuin’ wel opgesteld voor anderen. Zij kunnen net als hem straks al wandelend genieten van onder andere een aangelegde poel en bloemen en planten voor bijen Het wandelpad is ook onderdeel van Knooppunt Netwerk Brabant.

Tegen een stootje

De toekomst ziet Janssen rooskleurig in. Hij is blij dat er meer natuur is om van te genieten en dat er meer biodiversiteit komt in het gebied van de Levende Beerze. Het gebied rond de Kleine Beerze heeft afgelopen jaren extra aandacht gekregen. Dat is niet alleen goed voor het behoud en herstel van water en natuur. Het is ook goed boeren en er is oog voor recreatie. Toch heeft Janssen nog zorgen: “Mijn grootste zorg is of de nieuwe bomen het overleven. De laatste jaren hebben we enorm droge zomers gehad… Nóg meer reden om te werken aan het gebied met natuur dat tegen een stootje kan.”

Winst

Hij is een voorbeeld van een particulier die aan de slag is gegaan met biodiversiteit in de gebiedsontwikkeling Levende Beerze. Dat is belangrijk: met veel planten- en diersoorten gaat het in de Levende Beerze met drie Natura2000 gebieden niet goed. Bovendien is niet alleen in de natuurgebieden winst te behalen; kansen liggen er (juist) ook in de stad, in woonkernen en het agrarisch gebied. Het Natuur Netwerk Brabant is nog niet compleet. Er ontbreken gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten.

Het doel is om in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het netwerk te hebben gedicht met nieuwe natuur. Daarvoor is alle hulp welkom. Heeft u grond en wilt u deze als natuur inrichten? Neem dan even contact op met de gemeente Eersel. Meer informatie is ook te vinden op www.eersel.nl/bosenboom