Laatste werk Landkunst Dal van de Kleine Beerze onthuld

Nadat op 27 september de kunstwerken van Renée van Oploo (Fundament) en Rebecca Oevermann (A view on/of birds) zijn onthuld is op 1 november in een sobere coronasetting het laatste werk onthuld. Het werk is een ode aan de legende van de Beerse Strijkster waar de Beerzen ook hun naam ‘Strijkersgat’ tijdens de carnavalsdagen aan hebben ontleend. Het werk is ontworpen door Tom L’Istelle en gemaakt in samenwerking met Heemkundekring ‘den Beerschen Aard’, Bas Timmermans Metaal, van Gool Decoratie, FL Liebregts Grondwerken en Brabants Landschap.

In een notendop vertelt de legende van de Beerse Strijkster dat op een Witte Donderdag ergens in het jaar 1865 zich een drietal vrouwen bevonden in het oude Sint Willibrordkerkje toen er de bliksem insloeg. Een vrouw was  op slag dood, twee overleefden het. Een van deze twee vrouwen beweerde sindsdien over helende krachten te beschikken. Door met haar handen over iemand heen te strijken kon ze uiteenlopende klachten en ziekten genezen. Van heinde en verre bezochten mensen haar.

Dit project, waarin nu vijf kunstwerken zijn ontwikkeld, is een initiatief van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Met het plaatsen van dit werk is het landkunstproject Dal van de Kleine Beerze voltooid. Zo gauw als corona het weer toestaat zal nog een uitgebreid evenement rondom de kunstroute worden georganiseerd waar we u van harte zullen uitnodigen. Voor nu kunt u juist in deze coronatijd de route al bewandelen. Informatie hierover vindt u opwww.dalvandekleinebeerze.nl/landkunst.

Het beerzedal is nog volop in ontwikkeling. Komend jaar zal een start gemaakt worden met de hermeandering van de beek en wordt het wandel- en fietspadennetwerk versterkt. Dat komt ook de bereikbaarheid van de kunstobjecten ten goede.

Komende weken zal het project formeel worden afgerond met rapportages en verantwoording voor de begunstigers. Een voorlopige conclusie is dat qua doelstelling, proces en financiën het een zeer geslaagd traject is geweest waarbij veel partijen hebben bijgedragen aan het succes. Iedereen bedankt die daaraan heeft bijgedragen. Bijzondere dank ook voor de Kunst Advies Commissie die de artistieke kwaliteit hebben bewaakt, uiteraard de kunstenaars en de navolgende financiële begunstigers;

Kunstloc Brabant
Gemeente Oirschot
Gemeente Eersel
Waterschap de Dommel
Brabants Landschap
Buurtcultuurfonds
Stichting de Mug van Heijningen
Stichting Melis van Beek