Kleine Beerze moet weer gaan kronkelen, werkzaamheden zijn gestart

VESSEM – Graafmachines komen er aan te pas om beek Kleine Beerze weer door het landschap te laten kronkelen. Het beekdal van de Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem wordt over een afstand van 6,7 kilometer opnieuw ingericht.

Johan van der Putten Bron: ED

Met beekherstel wordt bedoeld dat de Kleine Beerze een meer natuurlijke vorm krijgt en het water harder gaat stromen. Daardoor ontstaat er een fijner leefgebied voor vissen, andere dieren en planten. Ook krijgt het water vanwege klimaatverandering meer ruimte. Er komen overstromingsvlaktes.

Te breed en te diep
De huidige, rechte loop van de Kleine Beerze is te breed en te diep voor de hoeveelheid water die er door stroomt. Het water stroomt daardoor te traag. In droge perioden valt de beek op sommige stukken droog. Daarom gaat de beek op verschillende plekken weer slingeren.

,,We willen het water langer in het gebied vasthouden”, legt Theo Hendriks, projectleider gebiedsontwikkeling Levende Beerze bij de gemeente Eersel uit. ,,De beek wordt smaller en ondieper. Door de bochten gaat het water sneller stromen.”

Weidevogels
Ook zijn de natuurgebieden Spekdonken en Molenbroek nu nog te droog. De grondwaterstand wordt verbeterd. ,,Molenbroek krijgt een waterbergingsfunctie”, vertelt districtsbeheerder Hans Schep van het Brabants Landschap. ,,De grondwaterstand wordt hoger en er ontstaat vochtig hooiland. Een mooi gebied voor weidevogels.”

Maandag is aannemer Van Beers uit Hoogeloon gestart met de werkzaamheden. Het bedrijf voert het werk uit in opdracht van Waterschap De Dommel en de betrokken partners gemeente Eersel, gemeente Oirschot en Brabants Landschap. De verwachting is dat ze eind 2022 klaar zijn en dat de beek door het landschap kronkelt.

Ruilen van grond
Om het beekherstel mogelijk te maken is er grond gekocht, onder andere van boeren. ,,Dat is gebeurd op vrijwillige basis en soms is er ook grond geruild. Dan kreeg de boer er grond dichterbij zijn boerderij voor terug”, laat Hendriks weten.

“Er komt zo’n 248 hectare aan natuur bij”
Theo Hendriks

Het project Beekherstel Kleine Beerze maakt deel uit van de al langer lopende proeftuin de Levende Beerze waar verschillende projecten onder vallen. ,,Er komt zo’n 248 hectare aan natuur bij. Heel het gebied is zo’n 3500 hectare. En er lopen zo’n honderd projecten.”

Wandelgebied
Een daarvan is de dorpsmoestuin in Vessem, waarvan Gerry Dorrestein coördinator is. ,,We hebben al een voedselbos aangelegd.” Achter de moestuin en het voedselbos moet de beek weer gaan meanderen. Het moet een mooi wandelgebied worden. Hij ziet er nu al patrijzen en fazanten.

Over het project de Levende Beerze dat al jarenlang loopt hebben Ria Bernards en Monique Leesberg het boek ‘Leve de Kleine Beerze’ geschreven. Het duo wilde verhalen ophalen uit de omgeving. ,,We zijn gaan wandelen langs de beek en hebben tafelgesprekken gevoerd met burgers, ondernemers en boeren die bij de beek zitten”, zegt Bernards. ,,We wilden ze erbij betrekken”, vult Leesberg aan. Ook dat blijven ze doen. ,,Ze zijn trots op het gebied, maar hoe zien ze de toekomst?”