Kleine-Beerze-Koffiedialoog daagt bewoners uit voor dorpsinrichting

Speel met ons het spel over de Dorpsinrichting!

Wilt u dat de jeugd een betaalbare woning in eigen regio kan vinden? Wilt u in eigen dorp oud kunnen worden, in een groene omgeving met Kempische allure? Dan moeten we nu nadenken over bouwen en wonen.

‘Dorps Wonen’

Dorps wonen is een kwaliteit! Hoe kunnen we meebewegen met veranderende woonwensen? Flexibele woningen, nieuwe opgaven als energietransitie, duurzame materialen, wateropvang en natuurinclusiviteit…. Hoe behouden we de geborgenheid van de kleine schaal, terwijl de woning-markt om uitbreiding roept?

Kempische kwaliteit

Deze vraag speelt ook bij onze zuiderburen. Vlaamse architecten kijken samen met hun Brabantse collega’s naar deze vraagstukken. Maar professionals kunnen het niet alleen. Architectuurcentrum AR-TUR ontwikkelde een spelvorm waarmee bewoners op gelijke voet met professionals en overheden in gesprek kunnen gaan over de inrichting van hun dorp.

Spel over de ruimte

Het spel begint met een expositie. Van 26 augustus tot 16 september reist de ‘Expo’ van AR-TUR door de regio. Op panelen staat de ‘Toolkit Dorps Wonen’ toegelicht. Dat is niks meer of minder dan een gereedschapskist, die ons helpt om het gesprek over de inrichting van de woonomgeving te kunnen voeren.

Dezelfde taal spreken

Het thema ‘Wonen met Meerwaarde voor de Leefomgeving’ gaat iedereen aan. De Kleine-Beerze-Koffiedialogen nodigen overheden, professionals en bewoners uit om het spel over de dorpsinrichting met ons te spelen. De toolkit van AR-TUR zetten we in om de verschillen in achtergrond van de spelers te overbruggen. Met aansprekende terminologie en herkenbare beelden zijn we in staat om dezelfde taal te spreken, dat is de basis voor de dialoog over de ruimtelijke kwaliteit.

Workshop

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan de Workshop ‘Dorps Wonen’ op 13 september te Eersel, met medewerking van ir. Theo Hendriks, ir. Karel Franken en AR-TUR. Een reizende expositie over de Toolkit Dorps Wonen gaat vooraf aan de workshop.

Het programma

De expositie ‘Dorps Wonen’ van AR-TUR reist van 28 augustus tot 13 september en is te zien in de Muzeval in Eersel.

Dagprogramma voor 13 september:
10.00 uur: Presentatie ‘ Dorpse leefomgeving’ door ir. Theo Hendriks. Theo is proces- en projectleider gebiedsontwikkeling bij onder andere de gemeente Eersel. Hij draagt uit dat onze leefomgeving ieders verantwoordelijkheid is. De ruimtelijke kwaliteit in de Kempen wordt sterk bepaald hoe wij onze leefomgeving ervaren en vormgeven. Een helder beeld van het gezamenlijk DNA helpt om onze leefomgeving vorm te geven.

11.00 uur: Presentatie ‘Meervoudig wonen in een gezonde mix van betaalbare kwaliteit’ door ir. Karel Franken. Karel richt zich met Bureau FRANKEN voornamelijk op de goede balans tussen cultureel, monumentaal en duurzaam.

12.00 uur Gezamenlijke lunch

13.00-16.00 uur: Ruimtespel ‘Dorps Wonen’: we beginnen met een inleiding van Edith Wouters en Sien Beyens over de kracht van architectuur en verbeelding. We leven ons in op twee ontwikkellocaties in het gebied. Dan begint het spel. We gaan in gemengde teams, bewoners, architecten en overheden, op zoek naar gedragen ontwerpoplossingen voor inpassing invlechting de bestaande woonomgeving.

Aanmelden kan in drie stappen:
1. Stuur een e-mail naar levedekleinebeerze@gmail.com met als onderwerp: aanmelding Ruimtespel
2. Vermeldt: uw naam en e-mailadres / eventuele dieetwensen voor de lunch
3. Bent u professional / ambtenaar / bewoner ?

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op 13 september.
Monique Leesberg en Ria Bernards