Uitnodiging Kleine-Beerze-Koffiedialoog op dinsdagavond 11 okt. 2022

De dialoog over de toekomst van het beekdal van de Kleine Beerze gaat voort. De tweede bijeenkomst over ‘Landschap als onderlegger voor ontwikkeling’ volgt op dinsdag 11 oktober 2022. Monique Leesberg en Ria Bernards zijn op zoek naar de dialoog in het beekdal. De nieuwe cyclus van de Kleine-Beerze-Koffieochtenden is opgestart met een fijne groep belangstellenden. De locatie was toepasselijk, want waar kan het verhaal over ‘Landschap’ beter verteld worden dan op Baest?

Betekenis in de omgeving

De beheerder, Vincent Ketelaars, vertelde respectvol over de natuurlijke en culturele monumenten op Baest en over het vernuft van de voorbije generaties met oa. hun eigen systemen voor waterbeheer. Maar ook over de zoektocht naar de betekenis van het Landgoed in haar omgeving. Elke beslissing moet dienend zijn aan het voortbestaan van Baest. Dan helpt het motto ‘Rust, stilte en contemplatie’ om de koers zuiver te houden.

Samen verder!

Ecologie en economie gaan hand in hand. Lage houtprijzen en plagen in de houtopstand gaven aanleiding tot bezinning op nieuwe bronnen van inkomsten, maar steeds met een meerwaarde voor het landgoed en haar idealen. “Het is hier net de wereld in het klein”, werd er gezegd. Dat ze het ook op Baest niet alleen kunnen, is inmiddels diep doorgedrongen en leidt tot een opener houding richting de omgeving.

Leefbaar beekdal

Met deze input kwam het gesprek goed op gang. Wat willen we met ons beekdal hoe houden we het hier fijn? Hoe stemmen we initiatieven met elkaar af? Ook grote thema’s werden niet geschuwd: hoe houden we het beekdal leefbaar? Hoe gaan we om met de verdroging en de stikstofbelasting? Wat doen we met verkeersoverlast, de woningbouwopgave?

Streekraad?

Er klinkt behoefte aan samenhang in het buitengebied, hoe vinden we elkaar? Kan een soort ‘gebiedsraad’ ons verder brengen? Dat lijkt een goede stap, maar hoe dan? De dialoog kwam goed op gang. Lees ook het verslag. Volgende keer kijken we naar verschillende tijdslagen in het landschap en wat we daarmee kunnen. Wil je meedenken?

Dinsdag 11 oktober, 20.00u (AVOND!)
De Ruurhoeve, Dominépad 7, Hoogeloon
Aanmelden: levedekleinebeerze@gmail.com