Kennissessie Landschotse Heide 28 november 2023

Wilt u meer leren over het landschap en systeem van de Landschotse Heide? Kom naar de kennisbijeenkomst op 28 november 2023!

De afgelopen jaren hebben we allemaal last gehad van droogte én wateroverlast. Daarnaast hebben de vennen drooggestaan en zijn bomen in de dorpen doodgegaan. Ook het oppervlaktewater vervuilt, is de kwaliteit van de bodem een aandachtspunt en komen er minder soorten planten en dieren voor. Er gaan veel alarmbellen af! Daarom vragen wij uw aandacht en input.

Adviesbureau Aequator werkt in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan een toekomstbeeld voor de Landschotse Heide. Vanuit gebiedsontwikkeling Levende Beerze willen we samen toewerken naar een projectplan en uitvoeringsplan. Landschotse Heide maakt verder deel uit van GGA (Gebieds Gerichte Aanpak) Kempenland-West. Bij de gebiedsgerichte aanpak brengen overheden, natuurorganisaties en agrariërs samen met de mensen en organisaties in het gebied bodem, water en lucht op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen.

Kennis delen

Een van de aandachtspunten is een gezonde bodem. Hoe zit het water- en bodemsysteem nu in elkaar? Hiervoor kijken we naar de ontstaansgeschiedenis en de werking van het huidige en toekomstige systeem. Dit geeft namelijk randvoorwaarden en uitgangspunten voor wat mogelijk is voor de visie. U heeft de afgelopen maanden een aantal vragen gesteld over hoe het systeem werkt. We brengen deze kennis graag aan u over en zouden onze kennis willen aanvullen met uw eigen kennis van het gebied. Hiervoor organiseren we een bijeenkomst.

Doel bijeenkomst

De bijeenkomst is op 28 november vanaf 19.30 uur bij gemeenschapshuis d’n Boogerd in Vessem. Doel is om een gezamenlijk startpunt te krijgen voor de visie. Komt u ook langs om uw kennis te delen en wellicht nieuwe kennis op te doen? We hebben deskundige sprekers uitgenodigd. De kennisbijeenkomst gaat over de volgende vier onderwerpen:
1) Redenen om het gebied toekomstbestendiger te maken (gericht op water en bodem)
2) LESA (LandschapsEcologische Systeem Analyse)
3) Werking van het water- en bodemsysteem
4) Informatie over de drinkwaterwinning

Programma

Wij ontvangen u met een kopje koffie/thee. Hierna volgen er vier presentaties van deskundigen. Aansluitend is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur Ontvangst met koffie/thee
20.00 uur Redenen, Marco Arts, Senior Adviseur Water Aequator Groen + Ruimte
20.30 uur LESA Jochem Sloothaak, Districtbeheerder Midden-Brabant Brabant Landschap
21.00 uur Water- en bodemsysteem, Michelle Berg, Senior Adviseur Hydrologie Waterschap
De Dommel
21.30 uur Drinkwaterwinning, Jeroen Castelijns, Senior Adviseur Geohydrologie Brabant Water
22.00 uur Vragen en afronding

Aanmelden

We zien u graag op dinsdag 28 november a.s. Vanwege catering vragen wij u zich aan te melden. Dat kan via het aanmeldformulier. Vragen? Stuur dan een e-mail naar landschotseheide@brabant.nl.

Meer info
De aanpak, de te organiseren bijeenkomsten en de tussenresultaten presenteren we ook in de nieuwsbrief Levende Beerze. Kijk ook voor de laatste info op deze pagina en www. ggagroenblauw.nl