Hoe staat het met de Landschotse Heide?

Verdroging en publiekspeilbuis toegelicht in uitzending Omroep Brabant

De Landschotse Heide is een natuurgebied van 239 ha ten zuiden van Middelbeers en ten oosten van Westelbeers. Het is eigendom van het Brabants Landschap. Het maakt deel uit van Natura 2000. Samen met het waterschap is de verdroging aangepakt: Berkven en Vissersven zijn hersteld door er slib uit te halen en ze te bekalken. Opgepompt kalkrijk grondwater heeft de Keijenhurk minder zuur gemaakt. Maar in de kurkdroge zomers van 2018, 2019 en 2020 werd er ondanks deze maatregelen bijna geen water meer vastgehouden in de vennen.

Werk aan de winkel dus, met de héle omgeving, zoals boeren en waterschap. Op de heide is vorig jaar een publiekspeilbuis geplaatst. Wat is dit en wat doet het? Frans Kolsters licht ons in Op Pad van Omroep Brabant het meetnet toe en de publiekspeilbuis. En natuurlijk komen ook de verdrogingsproblematiek van de vennen en de heide aan bod. Kijk hier de hele uitzending.