Het Dorp aan de Beek Vessem

Veel Vessemnaren hebben het al bezocht: Dorp aan de Beek!

In het afgelopen jaar is er door de aannemer flink doorgewerkt aan de herinrichting van de Kleine Beerze. Het gebied tussen de 2 bruggen (Hoogeloonsebrug en brug aan het Heike) is inmiddels opgeleverd aan de gemeente Eersel en nu kan het verder inrichten beginnen.

Deze zomer en herfst is er druk gewandeld over het half-verharde (rolstoel)pad dat loopt vanaf de splitsing Wilhelminalaan-Putterstraat door het gebied tot aan Hemelrijk. Het pad heeft ook een toegang aan beide zijden van den Schijnheiligen Hoek (de Predikant en De Mister). En ja, het wordt regelmatig gebruikt met rollator, rolstoel, kinder- en wandelwagens en zelfs met scootmobiels. Ook de bruggetjes over de beek zijn weer geplaatst en het wandelknooppunten netwerk is weer aangesloten.

In de afgelopen maand is het gebied gemaaid en doorgezaaid met kruiden- en bloemenrijk gras, zodat er het komend voorjaar veel bloemen te zien zullen zijn. Ook de weiden worden geschikt gemaakt zodat daar straks schapen en een enkel koetje ingeschaard kunnen worden.

Projecten van en door jullie

Bij de voorbereiding van het plan hebben veel inwoners van Vessem ideeën aangedragen tijdens de verschillende bewonersavonden in de Gouden Leeuw en in het Gemeenschapshuis. Veel van de voorstellen zijn verwerkt in het uitvoeringsplan en meerdere projecten zijn opgestart. Andere projecten, zoals de verdere aankleding van het gebied, worden komend jaar nog opgepakt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdragen vanuit de IBP Proeftuin Levende Beerze.

Voedselbos en Dorpsmoestuin

De eerste fase van het voedselbos is samen met de basisschool in 2019 aangeplant. Ondanks de droge zomers, maar wel met hulp van watergevende vrijwilligers, is de inboet (uitval) rond de 10% beperkt gebleven.  De 2e fase is inmiddels opgestart en zal voor het einde van het jaar, weer samen met de basisschool geplant worden.

De dorpsmoestuin heeft de afgelopen 3 jaar prima gedraaid dankzij vele enthousiaste vrijwilligers en de leerlingen van groep 6 en 7. Velen van jullie hebben courgettes, pompoenen, munt, rabarber, aardperen, yakons, bladkool en nog veel meer van de groentekar meegenomen.

Blokhut-berging

Bij het begin van het voedselbos is door vrijwilligers een robuust onderkomen gebouwd. In eerste instantie was het bedoeld voor berging van tuingereedschap en als schuil- en rustgelegenheid voor vrijwilligers. Maar we kunnen veel meer met dit onderkomen.  Zo komen er in het gebieds-infopunten voor het voedselbos, dorpsmoestuin en het hele project Dorp aan de Beek. Verder kan de blokhut een verzamel- en startpunt zijn voor wandelingen in het gebied (al dan niet via de wandelknooppunten), onderdeel van het natuureducatie-pad, picknickplek voor wandelaars bij slecht weer, rustplek voor uitjes van de leden van de Zonnebloem en KBO en een “leslokaal” voor groepen van de basisschool.

Hebben jullie nog een leuk idee? Laat het ons zeker even horen.

Natuur- en cultuur belevingspad

Het doel is dat een ieder die dit pad bewandelt dit deel van het Dal van de Kleine Beerze beleeft en kennis neemt van de natuur en waarden van dit gebied in de breedste zin. Het deel binnen het Dorp aan de Beek zal onderdeel uitmaken van een groter belevingspad waarbij ook cultuurhistorische onderdelen in het dorp worden meegenomen. In het pad wordt de mogelijkheid gecreëerd voor kinderen om op ontdekkingsreis te gaan door de natuur aan de rand van het dorp. Ouderen kunnen op gedeelten van dit wandelpad ook terecht met rolstoel of rollator.

De route is bekend, maar er moet nog veel uitgewerkt worden. Hierbij kunnen we uw ideeën gebruiken en zoeken we ook vrijwilligers die zich in willen zetten voor de uitvoering van dit pad.

Beheer Dorp aan de Beek

Het natuur-en recreatiegebied Dorp aan de Beek is van en voor het dorp. Als stichting vinden we het belangrijk dat de betrokkenheid van de inwoners bij het natuurgebied groot is. We hebben als stichting afgesproken dat we als toekomstige ‘rentmeester van het gebied’ in overleg met de gemeente Eersel een aantal beheerstaken overnemen. Het beheer willen we samen doen met de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Dat kan zijn: het bijhouden van de paden, kort houden van heggen, snoeiwerkzaamheden onder begeleiding, inscharen van kleinvee (schapen, vlees-osjes), het gebied “schoon houden”, het schouwen van de beek en de beide poelen (mogelijk samen met het IVN en de basisschool) en wat er verder zich nog aandient.

Als het je leuk lijkt mee te werken in een ploeg die dit soort activiteiten uitvoert, dan horen we dat graag.

Dit is nog maar het begin…

We hebben nu de unieke kans om samen iets leuks te doen en te maken van dit stukje natuur binnen ons dorp. We hopen op veel inzet van onze dorpsgenoten.

Oproep voor vrijwilligers

Het Dorp aan de Beek is uniek voor Vessem en vooral bedoeld voor ons. Wil je helpen echt iets moois te maken van dit stukje bijzondere natuur? Meld je aan als vrijwilliger voor een van de projecten. Email: Dorp-aan-de-Beek@Vessem.info

 

Gerry Dorrestein
Voorzitter stichting Dorp aan de Beek
Email: dorp-aan-de-beek@vessem.info
Telefoon: 06 110 576 02