Herstel Krommendijk een feit!

Door de aanleg van een zandweg met begeleidende laanbeplanting is het herstel van de Krommendijk afgerond. Met dit project is weer een stukje landschap in samenhang gebracht met de gebiedsdoelen van de Levende Beerze.

Een stukje geschiedenis

De Krommendijk is een historische zandweg die over de heide vanuit de Kuilenhurk richting Spekdonken liep. De Spekdonken zijn sinds de middeleeuwen natte graslanden die door de lokale boeren werden gebruikt. De oude zandweg is tijdens de ruilverkaveling in de jaren zeventig verdwenen. Na de ruiverkaveling heeft de familie Appels er een rundveehouderij gerealiseerd. Deze rundveehouderij is ongeveer tien jaar geleden gestopt. De familie Appels heeft er toen een landgoed van gemaakt met de naam “De Landerij”. De nieuwe landgoedwoningen liggen aan de oude Krommendijk.

Toekomstbestendig

De laatste fase in het herstel van de Krommendijk is nu gerealiseerd. Dit stukje Krommendijk loopt over een gemeentelijke landbouwkavel die door de familie Mijs gepacht wordt. Deze kavel willen we gaan inzetten voor het Ondernemend Natuur Netwerk Brabant. Met dit project wordt de landbouwgrond verduurzaamd voor de lokale boeren en tegelijkertijd een stukje cultuurhistorie hersteld.