Herstel Kleine Beerze klaar

De afgelopen weken heeft aannemer Van Beers gewerkt aan de Kleine Beerze. In de winter en de maanden maart en mei is er veel regen gevallen. Door de hoge waterstanden zijn daardoor op verschillende plekken oevers uitgespoeld en duikers bloot komen te liggen. Aannemer van Beers heeft bij Hoogeind gewerkt aan herstel.

Van Beers heeft de hoogwatergeul bij sportpark de Klep beter in het landschap ingepast. Binnen Hoogeind zijn de oevers op hier en daar verstevigd om uitspoeling te voorkomen. Ook heeft de aannemer in Hoogeind een tijdelijke brug aangelegd. Zo kunnen wandelaars de beek oversteken. Uiteindelijk vervangen we deze brug voor een definitieve brug.