Hemelwater in Vessem krijgt een duurzame bestemming

Werken aan klimaatadaptatie.

Begin november is de infiltratievoorziening in het projectgebied Dorp aan de beek in gebruik genomen. Hemelwater, wat wordt opgevangen in het centrum van Vessem, wordt op een natuurlijke wijze geïnfiltreerd in het aanwezig voedselbos wat twee jaar geleden is ingepland.

De verdroging van de Kempische zandgronden is een actueel probleem. Door het hemelwater te infiltreren wordt voorkomen dat het beekdal verder verdroogd en de natuur zich verder kan ontwikkelen. Hiermee wordt een bijgedrage geleverd aan een klimaatadaptieve leefomgeving wat één van de belangrijke doelen is binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze.