Gebiedstafels voor Landschotse Heide bekend

In het gebied tussen de Kleine en Grote Beerze komt wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie samen. Dit gebied, waarin Landschotse Heide ligt, verdroogt. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met piekbuien. De weersextremen nemen toe. Velen hebben al stappen gezet om gebied meer toekomstbestendiger te maken. Dit is tot nu toe onvoldoende gebleken. Herstel van het bodem- en watersysteem is nodig voor een gezonde omgeving om in te leven. Maar ook voor gezonde natuur én een toekomst voor duurzame landbouw. Daarvoor is samenwerking nodig.

Adviesbureau Aequator werkt in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan een toekomstbeeld voor de Landschotse Heide. Zij heeft hiervoor al veel verschillende inwoners, boeren, ondernemers en ambtenaren van waterschap, terreinbeherende organisaties en provincie gesproken. Met die gesprekken zijn ze er nog niet. Na de eerste gebiedstafel op 7 december jl organiseert het adviesbureau komende maanden nog extra gebiedstafels. Op de projectpagina van Landschotse Heide komt hierover meer informatie te staan. Hierbij alvast een overzicht van de data en onderwerpen die op de agenda staan:

7 maart 2024

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we bouwstenen/draaiknop en de tekening van het gebied met hierop wat er ‘moet’ gebeuren.

10 april 2024

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de maatregelen en de tijdsplanning.

13 mei 2024

In deze bijeenkomst staat een toelichting van de visie 2050 en het projectplan 2024-2030 centraal.

Voor elke gebiedstafel plant het adviesbureau afzonderlijke gesprekken in met de stakeholders. Zij ontvangen persoonlijk een uitnodiging. De bijeenkomsten van 7 maart en 10 april zijn eveneens op uitnodiging. Voor de bijeenkomst van 13 mei 2024 is dit nog niet bekend.

Veel informatie kun je ook vinden op het speciale informatieplatform Landschotse Heide. Op deze website staan onder meer de doelen voor dit gebied en de route die we denken te moeten afleggen om deze te halen. Daar vind je ook meer over de archeologische waarde van het gebied en hoe de beek vroeger liep. Ook is te vinden waar peilbuizen staan. Op dit informatieplatform plaatsen we regelmatig nieuwe kaarten. Je vindt tot slot de laatste informatie over de planning en veelgestelde vragen en antwoorden.