Gebiedsontwikkeling doe je samen!

Dit jaar gaan we de oplevering van het project ‘De levende Beerze’ vieren. Sinds 2009 werken we hierin met veel partners* samen om het beekdal van de Kleine Beerze weer in
haar oorspronkelijke luister terug te brengen. Naast natuur- en waterdoelen stonden bij dit project ook de toegankelijkheid van het beekdal en het verdienvermogen van ondernemers centraal.

Bijna vijftien jaar later zien we dat dit project echt een meerwaarde voor het gebied heeft opgeleverd. Water wordt langer vastgehouden in het gebied, de waterkwaliteit is verbeterd, de biodiversiteit neemt toe en er liggen kansen voor ondernemers en recreatie. Dat alles is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de particuliere organisaties, overheden, bewoners en ondernemers in het gebied. Lees verder>