Gebiedsgericht werken in de Levende Beerze!

Theo Hendriks heeft vanuit de gemeente Eersel op 18 januari jl een presentatie gegeven over de Levende Beerze. Als projectleider gebiedsontwikkeling gemeente Eersel vertelde hij het Bestuurlijk netwerk Ruimte en Platteland over zijn 15 jaar ervaring in de gebiedsontwikkeling Levende Beerze.

Lange adem

De Levende Beerze is een gebiedsontwikkeling aan de rand van Brainport. Veel verschillende projecten zijn in deze ontwikkeling tot uitvoering gegaan of komen tot uitvoering. Het is een traject met lange adem, maar wel een die inspiratie kan bieden voor andere gebieden. Een belangrijk sleutel in de ontwikkeling is de (aan)koop van grond binnen de Kempen. We werken met onder andere pachtvoorwaarden, andere teelten. In de pachtvoorwaarden spreek je onderdelen af die tegemoetkomen aan de ecologische doelstellingen die je wilt realiseren. In deze gebiedsontwikkeling heeft de opgerichte landcoöperatie hieraan meegedacht. Zo verbinden we samenleving en bestuurders. We hebben enkele bedrijven vrijwillig uitgekocht om doelen te realiseren.

Mooi voorbeeld

Tijd is ook een belangrijke factor. Bijvoorbeeld om een relatie met elkaar te kunnen opbouwen. Soms willen ondernemers ook dat het sneller gaat. Aan de andere kant moeten we met veel dingen rekening houden. Er speelt nu zoveel, klimaatdoelen, beekdalendiscussie, stikstofdoelen, piekbelasters, verplaatsingsregeling. Het Rijk kan hopelijk voor de zomer helderheid geven, zodat men keuzes kan maken. Gedeputeerde Erik Ronnes ziet de Levende Beerze als een mooi voorbeeld voor de GebiedsGerichte Aanpak (GGA).

Overhandiging boek aan minister

Na de presentatie verkennen we te voet het gebied van de Kleine Beerze. Na een mooie wandeling ontvingen de regionale bestuurders het boekwerk Leve de Kleine Beerze. Daarin staat dat de leefwereld een podium in de grote transitieopgave van het gebied van de Levende Beerze heeft gekregen. Erik Ronnes overhandigde het boek ook aan minister Christianne van der Wal. De gebiedsontwikkeling is dus een landelijk voorbeeld geworden voor een zorgvuldig gebiedsproces!