Extra bos door boscompensatieregeling

De provincie Noord-Brabant biedt, met steun van het Rijk, subsidie aan  voor het aanplanten van natuurbos. Eerder dit jaar is in Vessem het eerste project van start gegaan vanuit deze boscompensatieregeling. Die is bedoeld voor een brede doelgroep zoals particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten.  Het Rijk stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van hoogwaardig natuurbos in Brabant.

“De term hoogwaardig natuurbos geeft aan dat het te ontwikkelen bos verschillende kenmerken moet hebben. Belangrijk is dat er verschillende soorten bomen geplant worden en een gevarieerde structuur krijgt, zoals een hoge en lage boomlaag, een struiklaag en bodembedekkers”, weet Karel Voets. Hij is veldmedewerker bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap en betrokken bij het eerste project, aan de Lantie in Vessem.

Meer weten over de boscompensatieregeling? U leest het op deze pagina.