Een Streeknetwerk voor het gebied van de Beerze

De herinrichting van het beekdal van de Kleine Beerze heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven. Dat laten Monique Leesberg en Ria Bernards niet meer los! Het gebied van de Beerze is in transitie en dat vraagt om saamhorigheid. Hoe gaan we verder in een gebied met grote transitieopgaven? De dames vragen het aan de streek zelf.

Bruisend beekdal

Unieke initiatieven zijn ontstaan in het beekdal. Neem bijvoorbeeld ‘Dorp aan de Beek’ te Vessem, ‘De Landcoöperatie’ en ‘Vrienden van De Oude Toren’ te Oostelbeers. Maar ook uitbreidingen van het wandelroutenetwerk. Voorbeelden zijn ‘Beleef de Kempen’, ‘Boeren van Hier’, ‘Leve De Kleine Beerze! Of de grotere en kleinere particuliere initiatieven die mensen in het stroomgebied van de Beerze verbinden.

“Het wandelroutenetwerk geeft alle ruimte om het gebied te verkennen en te ontdekken. Hoe mooi zal het zijn als Noord-Zuid en Oost-West straks allemaal verbonden zijn”, aldus Henk Stoop, coördinator Wandelroutenetwerk.

 

Waar wil je elkaar vinden in een gebied?

Gebiedsontwikkeling doe je samen! Zeker, maar hoe ontmoet je elkaar, als je zit te broeden op een mooi initiatief? Hoe vind je de weg om verder te komen, waar haak je aan, wie kan je helpen?
De Dorpsraden doen prachtig werk voor hun gemeenschap. Zou dat een model kunnen zijn voor het buitengebied?

Nieuwe werkvormen als MindMaps en SWOT analyse geven verdiepende inzichten

“Vessem is van oudsher één met De Kleine Beerze. Natuur, voedselproductie en schoonheid horen hier onlosmakelijk bij elkaar. Laten we samen zorgen dat het zo blijft.” Barbara van der Ploeg, Team Vessem.


Waar nodig wordt kennis ingevlogen, zoals hier Jasper van Deurzen over kwaliteitsrecreatie

Beide Beerzen

Het gebied van De Beerze is meer dan het beekdal van de Kleine Beerze. Ook het beekdal van de Groote Beerze maakt hier deel van uit. Daar horen ook de gebieden langs de beekdalen zoals de Landschotse Heide bij. Om toch een grens te noemen houden we de samenvloeiing van beide Beerzetakken op Landgoed Baest aan, als noordelijke begrenzing.

“Nu niet laten vieren, dan kunnen we het later samen vieren. Laten we er een succes van maken!”, zegt Jan van Gerven, Landcoöperatie Dal van de Groote en Kleine Beerze.


Soms moet je gewoon het veld in om het zelf te ervaren, Landgoed Baest

Het Streekteam wil alle bewoners en ondernemers verbinden

Deelnemers aan de Koffiedialogen kwamen met de wens voor een loket waar je met je vragen en initiatieven verder kunt komen. Het Streekteam wil de traditionele dorpspomp zijn, waar ideeën uitgewisseld worden en mooie plannen kunnen groeien. Het Streekteam wil de verbinding vormen tussen alle initiatieven die in het gebied lopen. Maar het Streekteam wil ook in verbinding staan met overheden die mee kunnen denken en lijntjes kort kunnen maken. Samen zorgen we dan voor een levendig buitengebied.

“Er zit veel energie in het gebied, maar ook veel verschillende belangen. Vanuit de gebiedsontwikkeling Levende Beerze hebben we een proeftuin ingericht om lokale initiatieven een stapje verder te brengen en waar je kan proberen belangen te verenigen. Vanuit de Proeftuin Levende Beerze willen we graag meedenken aan het opzetten van een streekteam”, Theo Hendriks, programmaleider Proeftuin Levende Beerze.

Symbolische overdracht van het beekdal van de kleine Beerze aan de schatbewaarders van de toekomst

En nu bouwen…

De komende tijd kunnen Monique en Ria om jouw inbreng vragen. Denk je ook mee?

Foto’s: C v Sambeeck en M. Leesberg