Een bijzondere vondst: de waterspitsmuis

Bij het werk aan de Kleine Beerze bij Dorp aan de Beek trof een ecoloog een zeldzame waterspitsmuis aan. De waterspitsmuis is de grootste spitsmuis van Europa. Hij leeft bij beken en sloten met veel riet en andere waterplanten, zodat hij zich goed kan verschuilen. De bovenkant van zijn vacht is donkerbruin tot zwart. De onderkant is meestal wit-grijs tot donkerbruin-zwart en soms gelig of roodbruin. De waterspitsmuis is een beschermde diersoort.

Op de plek waar de waterspitsmuis is gevonden, wordt op dit moment niet verder gewerkt. Dat betekent dat dit voorjaar niet de hele oude beekloop bij Dorp aan de Beek dichtgegooid kan worden met zand. Eerst onderzoeken we of er nog meer waterspitsmuizen in het gebied zitten. Wanneer we verder kunnen met het dempen van de oude beekloop, is nu nog niet bekend.

Op de andere plekken, zoals nu bij Spekdonken, voert aannemer Van Beers alle maaiwerkzaamheden uit onder begeleiding van een ecoloog van Waterschap De Dommel. Zo veroorzaken we geen onnodige schade aan beschermde plant- en diersoorten die leven in en langs de Kleine Beerze.