Bijzondere aankoop!

Brabants Landschap verwierf eind 2022 een bijzonder perceel aan de oevers van de Kleine Beerze in Vessem. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verkocht het
perceel via een openbare inschrijving en gunde het aan degene die het beste (beheer)plan en bod indiende. Tijdens een bodemonderzoek was op dit perceel een
dikke laag kalkrijke modder ontdekt, die kalkgyttja wordt genoemd. Het is één van de zeldzaamste natuurtypes van Nederland. Deze bijzondere bodemlaag maakt het mogelijk om te gaan pionieren met het ontwikkelen van kalkmoeras. Kalkmoeras is een nat schraalgrasland, dat in ons land nog maar op enkele hectares voorkomt. Lees verder>