Landart

Landkunst in het Beerzedal

Landkunst of Landart is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstobjecten worden geïntegreerd in het landschap. Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is op 6 februari 2019 het project formeel afgetrapt. Een projectplan is opgesteld, een kunst advies commissie in het leven geroepen en op voordracht van KunstLoc Brabant zijn 10 kunstenaars geselecteerd. Financiele ondersteuning is geboden door: KunstLoc Brabant, Buurtcultuurfonds, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, Stichting de Mug van Heijningen en de Melis van Beek Stichting.

5 kunstobjecten krijgen een plaats in het Beerzedal. De weg naar het bouwen van het kunstwerk was net zo belangrijk als het kunstwerk zelf. Tijdens de kick-off werd een start gemaakt met het ophalen van de thema’s die in het beekdal spelen. Traditioneel bekeken kun je daarbij aan bodem, water, natuur denken maar tijdens de aftrap werden veel diepere thema’s bediscussieerd zoals over de mensen op het platteland, historische feiten en zelfs over verbindingen met technologie. Pitches van diverse gebiedspartijen, boer, burger, belangenorganisatie onderstreepten het belang van gezamenlijke gebiedsontwikkeling en daarbij werden ook weer nieuwe thema’s genoemd.

Co-creatie was een belangrijke voorwaarde voor de kunstenaars. Met de omgeving en diverse belangenorgansiaties zoals de weidevogelvereniging, de plaatselijke Heemkunde en Brabants Landschap waren actief partij in het creëren van de werken.

De kunstwerken formeel op 27 september 2020 onthuld. De Beerse Strijkster wordt eind oktober onthuld.