Brainstorm: Hoe verder?

Wat zijn de behoefte/wensen als het gaat om communicatie? Moet er een loket, platform, streekraad komen? Locatie volgt nog.

Koffieochtend

Afronding, evaluatie en vervolg? Locatie volgt nog. Het Koffiedialogenprogramma wordt ondersteund door de KB5 transitiedenktank, Proeftuin Levende Beerze, IBP Vitale Zandgronden