In beeld

Opening 14 oktober 2023

Feestelijke opening van project Levende Beerze; een mooie wandelexcursie met diverse activiteiten en een info- en streekmarkt!

BOEREN EN BÈTA’S: Koffiedialoog over de relatie STAD/PLATTELAND

Kan het toeval zijn dat in de mondiale technologische innovatie juist de regio Eindhoven een belangrijke rol speelt? Of zit er iets in het DNA van het gebied dat die ontwikkelingen mogelijk maakt? Wat betekent de expansie van de stad Eindhoven voor de regio? Thom Aussems houdt een betoog over Boeren en Beta’s. Dit verhaal vraagt om debat! Een panel van deskundigen reageert op het betoog. Vanuit Brainport komt Lucas van Grinsven, CEO ASML met zijn reactie. Rutger Rauws, vanuit gemeenteraad Eindhoven. Een visie vanuit het beekdal zelf wordt vertolkt door Karel Franken, projectadviesbureau Franken. Na de pauze gaat de zaal in gesprek met het panel.

Natuurstreken en beekherstel van de Kleine Beerze

In Brabant worden beekdalen opnieuw ingericht waarbij aangrenzende landbouwgronden worden aangekocht en de gekanaliseerde loop wordt hermeanderd. Zo wordt het eeuwenoude beekdallandschap hersteld. Dit is belangrijk voor waterberging, droogte bestrijding, schoner water, biodiversiteitsherstel en een aantrekkelijk landschap om in te wonen en werken. We gaan in de Kempen op pad met Jochem, Frans en Toon om te ontdekken hoe ze dat bij de Kleine Beerze hebben aangepakt.

Klein Beerze Dorp aan de Beek Vessem

Het gebiedsproject Dorp aan de Beek in Vessem, vormt een onderdeel van de nieuwe inrichting van de Levende Beerze.

Herinrichting Kleine Beerze

Informatiemiddag over project Kleine Beerze; over een traject van 6.5 km tussen Middelbeers en Vessem wordt het gebied langs de Kleine Beerze opnieuw ingericht.

Hoogeloon, de Kleine Beerze 7 jaar na het meanderen

In 2014 is de Kleine Beerze tussen Den Heuvel en Hoogcasteren in Hoogeloon veranderd van een rechte beek, naar een gemeanderd riviertje. Een metamorfose van de natuur, met een bijzondere ontwikkeling van flora en fauna.

Levende Beerze Vessem

Excursie door het gebied van de Kleine Beerze

Koffie moment Boek Levende Kleine Beerze

Voor het boek Leven De Kleine Beerze wordt een tussenbalans opgemaakt.

BEERS GEBUURT watertransitie

Talkshow BEERS GEBUURT over watertransitie in de Levende Beerze.

2018 oktober onthulling gedenksteen Vessem

Onder grote publieke belangstelling werd een gedenksteen onthuld voor de gebeurtenis op 22 mei 1944 waarbij een Engelse Lancaster crashte in Molenbroek. Een nog levend bemanningslid, Ernest Holmes, is hierbij aanwezig.

Archeologische middag Kleine Beerze

De Kleine Beerze verbindt allerlei verhalen over vroeger, van de late prehistorie tot diep in de middeleeuwen. Deze fotocompilatie is van een mooie rondleiding in dat gebied.

Landkunst Dal van de Kleine Beerze november 2019

Boeren en burgers, natuurlijk samen! Dat is de slogan van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Een coöperatie van boeren, burgers en ondernemers waarbij we verantwoordelijkheid nemen over de ontwikkeling van onze eigen leefomgeving! Wij zetten daarbij Landkunst in om in co-creatie kunstobjecten te ontwikkelen die de thematiek rondom bodem, water, landbouw, natuur en mens te verbeelden en de dialoog verder op gang brengen.  Op zaterdag 2 november 2019 werden 2 van de 5 kunstobjecten onthuld.

Natuurlijk boeren bij de Kleine Beerze

Een initiatief van vijf agrarische ondernemers (Michael Borsten, Jorrit Jonkers, Jan Roefs, Jan Docters van Leeuwen, Hein Klaasen) en burgers die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor het gebiedsbeheer van de Kleine Beerze. Zij willen dit doen op een meer natuurlijke manier, met aandacht voor economie én ecologie.

Landschotseheide

Hoe houden boeren langer water vast?

We merken dat het klimaat verandert en het weer extremer wordt. Dat raakt ons allemaal; van inwoners tot boeren en van bedrijven tot overheden. We zien ons werkgebied veranderen en merken hiervan de gevolgen. Neem bijvoorbeeld ons watersysteem; deze is kwetsbaar gebleken.Samen met terreinbeheerders, agrariërs, gemeenten en andere partners, kijken we wat er mogelijk is om het water langer vast te houden. Ook agrariër Thijs van Beers draagt zijn steentje bij.