Downloads

In 2018 en 2019 hebben de gebiedspartners van de Levende Beerze in samenwerking met de belanghebbenden en belangstellenden uit het gebied 2 landschapsvisies opgesteld voor het projectgebied.

1 visie voor het deelgebied ‘Dorp aan de Beek Vessem’ en 1 visie voor het deelgebied ‘Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind’. U vindt deze stukken hieronder. 

Deze visies vormen de basis voor uitvoeringsprojecten. Zo ook voor de twee projectplannen van het waterschap, waarvoor we op 2 juli een informatiedag organiseren.

Maatregelenkaarten: