Geen kaas zonder vlees

Op 12 december 2022 bood Mieke van Pas de wethouder Steven Kraaijveld een nieuw streekproduct aan. Mieke van de Pas is initiatiefnemer van Boeren van Hier. Boeren van Hier maakte droge worst van ossen die in het natuurgebied van de Kleine Beerze lopen. De dieren zijn geboren op Vessemse melkveebedrijven om koeien melk te laten geven. Melk waar Boeren van Hier kaas van maakt. Dus dit vlees hoort bij de kaas. De aangeboden worst is op een heel speciaal plekje gedroogd; in de kerktoren van Vessem. Mieke: “Ik geloof dat als mensen zich beter bewust zijn van wat er allemaal bij de productie van voedsel komt kijken, ze hier ook meer waardering voor krijgen. Meer waardering voor een product zorgt ervoor dat je het minder snel verspilt.”

Boeren van Hier

Bij Boeren van Hier gaat het niet om het product, maar om het verhaal en de mensen achter het product. Ze maken kaas om de boer een gezicht te geven. Zo komt het voor mensen dichterbij. Ze hoopt dat dit bijdraagt aan meer waardering voor de boer. Voor de mensen die hun hele ziel en zaligheid steken in het produceren van voedsel.

Meer info over de Boeren van Hier vind je via de website van de Boeren van Hier.

Het Eindhovens Dagblad had ook aandacht voor de overhandiging. U leest er meer over in dit artikel.

Beleef de streek tijdens de streekroute op 25 september 2022

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de gebiedsprojecten tussen Middelbeers en Vessem rond de Kleine Beerze; de Kleine Beerze kronkelt weer door het landschap bij Dorp aan de Beek, Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind. Kom je de Levende Beerze ook (her)ontdekken op zondagmiddag 25 september a.s.? Via de fietsroute van 13 kilometer ontdek je hoe mooi het gebied gaat worden en welke werkzaamheden nog plaatsvinden. We starten om 13.00 uur bij Boerderijterras De Spekdonken aan de Heikesestraat 8A in Vessem.

Tot 16.00 uur krijg je op drie locaties informatie, kun je leuke activiteiten doen en zelfs lekkere streekproducten kopen. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Bij iedere locatie kunnen ze een stempel krijgen. Een volle stempelkaart levert een heerlijke chocolademedaille op. In deze folder lees je meer over de activiteiten en vind je de route. Graag tot 25 september 2022!

Basisschool St. Lambertus bezoekt projectgebied Kleine Beerze

Op 21 maart waren de leerlingen van groep 4 en 5 van basisschool St Lambertus uitgenodigd door Dorp aan de Beek Vessem en van Beers Hoogeloon voor een excursie naar het beekherstel van de Kleine Beerze.
De kinderen hebben in de oeverzwaluwwand de gaten met zand dichtgemaakt, het vleermuis onderkomen bezocht, de laatste actie van het dempen van de beek gezien en de heuvel achter de oeverzwaluwwand met kruidenrijk ingezaaid.
De tocht werd afgelegd in een huifkar en de veiligheidshelmen mochten ze mee naar huis nemen als aandenken.
       

Kaart items

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:5:”kaart”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:1:{i:0;s:11:”the_content”;}s:11:”description”;s:0:””;}

Opties

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:12:”options_page”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:11:”acf-options”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;s:0:””;s:11:”description”;s:0:””;}

Flexibele blokken

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:2:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:9:”post_type”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:4:”page”;}i:1;a:3:{s:5:”param”;s:13:”post_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:7:”default”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:1:{i:0;s:11:”the_content”;}s:11:”description”;s:0:””;}

Coach voor agrarisch ondernemer Levende Beerze

De afgelopen jaren hebben overheden en partners aan de gebiedsontwikkeling Levende Beerze gewerkt, de focus lag daarbij vooral op het beekherstel. Nu, in fase 3 van het project Levende Beerze, willen we op de flanken van de Kleine Beerze samen werken aan een toekomstbestendig gebied, waar ook de volgende generatie goed kan oogsten, wonen, werken, leven en recreëren. Wij willen agrariërs uit het gebied graag faciliteren bij hun vragen op het gebied van droogte, vernatting en bodemkwaliteit in relatie tot de ontwikkeling van hun bedrijf van hun bedrijven richting de toekomst door een ondernemerscoach bodem en water aan te bieden. Bent u ook agrariër of grondeigenaar in het beekdal van de Kleine Beerze? En wilt u graag vrijblijvend sparren met een ondernemerscoach? Lees dan onderstaande informatie over hoe u zich vrijblijvend kunt aanmelden:

Ondernemerscoach bodem en water
Het is voor u als agrarisch ondernemer of grondeigenaar in dit gebied een enorme uitdaging om een betere gewasopbrengst te halen en droogteschade of wateroverlast de baas te blijven. U vraagt zich vast af hoe u de waterhuishouding op uw bedrijf in de toekomst in moet richten? Vanuit het project Bodem UP kunnen we u een ondernemerscoach aanbieden. Hij kan u voorzien van deskundig en praktisch advies waar u meteen mee aan de slag kunt. Samen gaan we op zoek naar praktische maatregelen op perceelsniveau om de bodemkwaliteit en de nutriënten- en waterhuishouding te verbeteren zodat u uw bodem beter kunt benutten en dat ook nog in lengte van dagen kan blijven doen.

Wat betekent het als u deelneemt?
Na aanmelding krijgt u een gesprek met één van de Bodem UP-adviseurs. In dit gesprek vult u samen met uw adviseur het bedrijfsbodem- en waterplan in. Dit is een nieuwe online tool waarbij op perceelsniveau de bodemkwaliteit wordt bepaald met behulp van de water- en nutriëntenhuishouding op uw percelen. Door de scan die wordt gemaakt van uw bedrijf, worden geschikte maatregelen voor uw percelen aangedragen. Deze maatregelen verbeteren uw waterbalans en nutriëntenbenutting waardoor u een maximale gewasopbrengst kunt behalen. Dit kan uw bedrijfsresultaat verbeteren.

Met behulp van het bedrijfsbodem- en waterplan krijgt u ook inzicht in mogelijke maatregelen in de detailontwatering op of rondom uw percelen waardoor piekbuien sneller worden afgevoerd of langer vastgehouden kunnen worden om te infiltreren in de bodem. U kunt hierbij denken aan een tijdelijke dam, slootbodem ophogen, knijpstuw of het dempen van greppels. Het verhogen van het organisch stofgehalte of opheffen van verdichting kunnen ook maatregelen zijn om het rendement te verbeteren. Mocht blijken dat een gezamenlijke watermaatregel wenselijk is in overleg met Waterschap De Dommel en naastgelegen grondeigenaren, pakken we dit gezamenlijk op. Zie ook www.zlto.nl/bodemup en www.zlto.nl/welgoedwatergeven.

Hoe meldt u zich aan?
Mogelijk heeft u eerder deze uitnodiging per brief ontvangen. Maar ook als u geen brief heeft gehad, kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de coaches: Voor advies op perceelsniveau kunt u zich aanmelden bij Jan Theuws, één van de bodem UP-adviseurs, op telefoonnummer 06 – 110 38 333 of per email jan.theuws@zlto.nl. Wilt u aan de slag met watermaatregelen op gebiedsniveau? Neem dan contact op met Cor Keeris van Waterschap de Dommel, op telefoonnummer 06 – 524 83 231 of per email ckeeris@dommel.nl.

Gesprek over bedrijfsontwikkeling
Wilt u zich breder oriënteren op de toekomst van uw bedrijf, samenwerking op gebiedsniveau, het beheer van natuurgronden en hoe dit bij kan dragen aan uw verdienmodel? Ook hiervoor kunnen we u ondersteunen en bieden wij u de mogelijkheid voor een individueel gesprek met Gerard Willems of Frans Verouden. Frans en Gerard zijn beiden actief in Brabant als ondernemerscoach. Gerard is daarnaast werkzaam bij ZLTO als bedrijfsadviseur. U kunt hiervoor contact opnemen met Gerard Willems: 06-21232616 gerard.willems@zlto.nl of Frans Verouden: 06-26906981, info@fransverouden.nl

Tot slot
We hopen dat we u hiermee handvatten kunnen bieden om op uw bedrijf aan de slag te gaan met de thema’s bodem en water en een bredere oriëntatie op uw bedrijf richting de toekomst.