Tijdelijke wandelroutes

Afgelopen vijftien jaar hebben velen gewerkt aan de gebiedsontwikkeling rond de Kleine Beerze. De werkzaamheden zijn bijna klaar, maar liggen tot en met de zomer stil. Na de zomer start aannemer Van Beers Hoogeloon met de laatste werkzaamheden. Denk daarbij aan het planten van bomen en struiken en het maken van de uiteindelijke wandel- en fietspaden en bruggen.

Tijdelijke route, betreden op eigen risico

We begrijpen dat u graag van dit gebied wilt genieten. Daarom hebben we een aantal tijdelijke routes uitgestippeld. De route is aan de andere zijde van deze flyer weergegeven. In het veld staan de tijdelijke routes ook met palen met gele koppen uitgezet. Let op! Het gebied is nog niet af en dus nog ingericht als ‘werk in uitvoering’. Dat kan betekenen dat er hier en daar sprake is van drijfzand en het gebied kan minder goed begaanbaar zijn. Houd daar ook rekening mee qua schoeisel.

Opening en meer info

Het gebied is dus nog niet klaar. De aannemer werkt nog in het gebied tot begin oktober. We willen graag de afronding in oktober met iedereen uit het gebied vieren. Kijk voor het laatste nieuws op deze website. Er blijven nog wensen over voor het gebied. De partners werken hieraan komende tijd door in het gebied.

Routes

Benieuwd waar u kan wandelen de komende tijd? U vindt het in deze flyer. Of scan de QR code:

Vragen?

Vragen over wateropgaven, beekherstel en natschade:

Waterschap De Dommel, Eric Schellekens, eschellekens@dommel.nl, tel. 0411 618 332

Vragen over landschappelijke, recreatieve opgaven en ondernemend natuur-netwerk:

  • Gemeente Eersel, Theo Hendriks, t.hendriks@eersel.nl, tel. 0497 53 13 00
  • Gemeente Oirschot Paul van den Dungen, P.vandenDungen@oirschot.nl, tel. 0499 58 33 33

Aannemer Van Beers maakt herstart met werkzaamheden Kleine Beerze

Aannemer Van Beers Hoogeloon gaat vanaf 24 mei 2023 weer aan de slag in het beekdal van de Kleine Beerze. Zij pakken.de werkzaamheden na een natte periode weer op. Vooral in het gebied Hoogeind, tussen Molenbroek en Sportpark De Klep in Middelbeers gaan zij in overleg met Brabants Landschap aan het werk. Dit kan in het broedseizoen, omdat er nu geen broedgevallen zijn. We houden we dit in de gaten bij de werkzaamheden.

Door de hevige regenval van afgelopen 10 en 11 mei overstroomde de beek en de hoogwatergeul. De beek heeft ook teveel zand verspreid. Van Beers gaat dit ook herstellen.

Meer informatie met foto’s en/of filmpjes volgt.

Wateroverlast na piekbuien bovenop nat voorjaar

De afgelopen dagen viel er lokaal erg veel regen, vooral tussen Oirschot en Eersel. In het buitengebied ontstond tijdelijk wateroverlast zoals water op akkers, ondergelopen paden en wegen en overvolle sloten. Na vier kletsnatte maanden staan beken en sloten vol en is de grond verzadigd. Er is dan onvoldoende plek voor piekbuien.

Systeem verzadigd

Vanaf begin van het jaar tot nu is het al uitzonderlijk nat. Het systeem van beken en sloten staat vol en de grond is verzadigd van alle regenval. Laaggelegen gebied heeft daar het meest last van. In mei viel in de eerste 10 dagen al 1,5 keer zoveel als een gemiddelde meimaand, met plaatselijke piekbuien op 10 mei. Ook is het groeizaam weer, waardoor de sloten begroeid zijn. Dat groen houdt het water vast en vermindert afvoer. De afgelopen weken heeft het waterschap op plekken daarom extra gemaaid. Lees meer>

Wandelexcursie langs de Groote Beerze 21 mei a.s.

Op zondagmorgen 21 mei a.s. organiseert IVN Oirschot een wandelexcursie (ca. 3,5 km) in het gebied de Grijze Steen. Dit afwisselende natuurgebied op de grens van de gemeente Oirschot en Bladel bestaat onder andere uit heide, bos en kleinschalig cultuurlandschap. De Groote Beerze loopt hier doorheen.

Waterschap De Dommel heeft afgelopen jaren flink werk verzet om de Groote Beerze weer te laten kronkelen. Tijdens de excursie vertellen gidsen van o.a. het waterschap welke werkzaamheden ze uitgevoerd hebben en waarom. We laten zien hoe het gebied zich aan het ontwikkelen is en we genieten van haar schoonheid waaronder de aanwezige planten en dieren en de verrassende landschappen.

Meer weten over de excursie en aanmelden kan via deze link.

Extra bos door boscompensatieregeling

De provincie Noord-Brabant biedt, met steun van het Rijk, subsidie aan  voor het aanplanten van natuurbos. Eerder dit jaar is in Vessem het eerste project van start gegaan vanuit deze boscompensatieregeling. Die is bedoeld voor een brede doelgroep zoals particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten.  Het Rijk stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van hoogwaardig natuurbos in Brabant.

“De term hoogwaardig natuurbos geeft aan dat het te ontwikkelen bos verschillende kenmerken moet hebben. Belangrijk is dat er verschillende soorten bomen geplant worden en een gevarieerde structuur krijgt, zoals een hoge en lage boomlaag, een struiklaag en bodembedekkers”, weet Karel Voets. Hij is veldmedewerker bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap en betrokken bij het eerste project, aan de Lantie in Vessem.

Meer weten over de boscompensatieregeling? U leest het op deze pagina.

Koffiedialoog 18 april over Wonen in het buitengebied

‘Wonen in het buitengebied’ mag geen inzet zijn voor de woningbouwopgave van de stad. Maar we staan wel open voor de autonome drijfveer tot bouwen vanuit de eigen woningbehoefte, het voorzieningenniveau en om verrommeling/verloedering van het buitengebied te voorkomen. Kan de functie ‘Wonen’ bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied? Maar hoe dan?

Kom meedenken!
Wanneer? Dinsdag 18 april, 20.00 uur
Waar? Gemeenschapshuis De Smis, Smitseind 33A te Duizel
Aanmelden: levedekleinebeerze@gmail.com
Meer info

Meer bomen bij Dorp aan de Beek Vessem!

Gemengd bos heeft een belangrijke functie voor onder andere broedvogels en vleermuizen. Het zorgt voor koelte, beschutting en geeft mogelijkheden om te foerageren. Voor soorten als grote lijster, wielewaal en zwarte specht zijn loofbossen zelfs essentieel voor hun bestaan. Bos heeft bovendien een belangrijke functie in bescherming van bodems tegen erosie en heeft door haar structuur een positieve invloed op een regelmatige watervoorziening. Tenslotte is bos een belangrijke opslagplaats voor koolstof wat een positieve invloed op de mondiale klimaatverandering.

Vanwege al deze redenen wil de Provincie Noord-Brabant meer nieuw bos aanplanten. In de nieuwe bossen-strategie is vastgelegd dat vóór 2030 13.000 ha nieuw bos wordt aangelegd. Dit komt neer op 50 tot 65 miljoen bomen! Dit zal deels ook binnen bestaande natuurgebieden gebeuren. Op basis van deze ambitie is gekeken waar bos in het beekdal een toegevoegde waarde kan hebben.

Het beekdal van de Kleine Beerze bestond enkele eeuwen geleden uit een afwisseling van hooilandjes, houtwallen, moeras, hakhoutbosjes en broekbos. Binnen het project Levende Beerze wordt dit cultuurlandschap grotendeels hersteld. Achter de recent gerealiseerde vleermuizenkelder met zwaluwwand bij deelproject ‘Dorpen aan de Beek’ wordt door Brabants Landschap 1,1 hectare nieuw bos aangeplant. Het plantgoed bestaat met name uit zwarte populier, afgewisseld met groepjes struikvormers, waaronder sporkehout, lijsterbes en hazelaar.

Met dit nieuwe bos ontstaat een beter leefgebied voor de vleermuizen specifiek en voor vogels in het algemeen. Veder komt er een mooie aansluiting op de ecologische verbinding aan de Ellenbroek die recent door de gemeente Eersel is aangelegd en krijgt de beek meer schaduw wat goed is voor de waterkwaliteit. Een win-win situatie voor de vleermuis, de Kleine Beerze en de aantrekkelijkheid van het gebied!

 

Gebiedsontwikkeling doe je samen!

Dit jaar gaan we de oplevering van het project ‘De levende Beerze’ vieren. Sinds 2009 werken we hierin met veel partners* samen om het beekdal van de Kleine Beerze weer in
haar oorspronkelijke luister terug te brengen. Naast natuur- en waterdoelen stonden bij dit project ook de toegankelijkheid van het beekdal en het verdienvermogen van ondernemers centraal.

Bijna vijftien jaar later zien we dat dit project echt een meerwaarde voor het gebied heeft opgeleverd. Water wordt langer vastgehouden in het gebied, de waterkwaliteit is verbeterd, de biodiversiteit neemt toe en er liggen kansen voor ondernemers en recreatie. Dat alles is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de particuliere organisaties, overheden, bewoners en ondernemers in het gebied. Lees verder>

Bijzondere aankoop!

Brabants Landschap verwierf eind 2022 een bijzonder perceel aan de oevers van de Kleine Beerze in Vessem. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verkocht het
perceel via een openbare inschrijving en gunde het aan degene die het beste (beheer)plan en bod indiende. Tijdens een bodemonderzoek was op dit perceel een
dikke laag kalkrijke modder ontdekt, die kalkgyttja wordt genoemd. Het is één van de zeldzaamste natuurtypes van Nederland. Deze bijzondere bodemlaag maakt het mogelijk om te gaan pionieren met het ontwikkelen van kalkmoeras. Kalkmoeras is een nat schraalgrasland, dat in ons land nog maar op enkele hectares voorkomt. Lees verder>

Boeren helpen om water vast te houden

We merken allemaal de gevolgen van klimaatverandering. Droge periodes komen vaker voor en worden steeds langer. En als het regent zijn het vaak hoosbuien die leiden tot wateroverlast. Het raakt ons allemaal; van inwoners tot boeren en van bedrijven tot overheden. We moeten regenwater vasthouden en in de bodem laten trekken waar het valt. Zo kan het grondwater aanvullen. Daar hebben we allemaal voordeel van.

Samen met terreinbeheerders, agrariërs, gemeenten en andere partners kijken we wat er mogelijk is om het water langer vast te houden. Ook boer Thijs van Beers draagt zijn steentje bij. Hij vertelt er alles over in deze video.

Samen tegen de droogte, #elkedruppeltelt!