Landkunst het proces

Het beekdal de Kleine Beerze is vijf kunstwerken rijker. De kunstwerken zijn tot stand gekomen geïnspireerd door de omgeving, in samenwerking met de omgeving.
 
Een mooie samenvatting van dit hele proces kun je hier bekijken:

Meer informatie vind je hier.

 

Laatste werk Landkunst Dal van de Kleine Beerze onthuld

Nadat op 27 september de kunstwerken van Renée van Oploo (Fundament) en Rebecca Oevermann (A view on/of birds) zijn onthuld is op 1 november in een sobere coronasetting het laatste werk onthuld. Het werk is een ode aan de legende van de Beerse Strijkster waar de Beerzen ook hun naam ‘Strijkersgat’ tijdens de carnavalsdagen aan hebben ontleend. Het werk is ontworpen door Tom L’Istelle en gemaakt in samenwerking met Heemkundekring ‘den Beerschen Aard’, Bas Timmermans Metaal, van Gool Decoratie, FL Liebregts Grondwerken en Brabants Landschap.

In een notendop vertelt de legende van de Beerse Strijkster dat op een Witte Donderdag ergens in het jaar 1865 zich een drietal vrouwen bevonden in het oude Sint Willibrordkerkje toen er de bliksem insloeg. Een vrouw was  op slag dood, twee overleefden het. Een van deze twee vrouwen beweerde sindsdien over helende krachten te beschikken. Door met haar handen over iemand heen te strijken kon ze uiteenlopende klachten en ziekten genezen. Van heinde en verre bezochten mensen haar.

Dit project, waarin nu vijf kunstwerken zijn ontwikkeld, is een initiatief van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Met het plaatsen van dit werk is het landkunstproject Dal van de Kleine Beerze voltooid. Zo gauw als corona het weer toestaat zal nog een uitgebreid evenement rondom de kunstroute worden georganiseerd waar we u van harte zullen uitnodigen. Voor nu kunt u juist in deze coronatijd de route al bewandelen. Informatie hierover vindt u opwww.dalvandekleinebeerze.nl/landkunst.

Het beerzedal is nog volop in ontwikkeling. Komend jaar zal een start gemaakt worden met de hermeandering van de beek en wordt het wandel- en fietspadennetwerk versterkt. Dat komt ook de bereikbaarheid van de kunstobjecten ten goede.

Komende weken zal het project formeel worden afgerond met rapportages en verantwoording voor de begunstigers. Een voorlopige conclusie is dat qua doelstelling, proces en financiën het een zeer geslaagd traject is geweest waarbij veel partijen hebben bijgedragen aan het succes. Iedereen bedankt die daaraan heeft bijgedragen. Bijzondere dank ook voor de Kunst Advies Commissie die de artistieke kwaliteit hebben bewaakt, uiteraard de kunstenaars en de navolgende financiële begunstigers;

Kunstloc Brabant
Gemeente Oirschot
Gemeente Eersel
Waterschap de Dommel
Brabants Landschap
Buurtcultuurfonds
Stichting de Mug van Heijningen
Stichting Melis van Beek

 

Startschot verhuizing het Gilde St. Joris naar Hoogeindseweg Oostelbeers

Het Gilde St. Joris verhuist van de Oude Toren aan de Hillestraat naar de Hoogeindseweg. Daarvoor zijn een erfpachtovereenkomst voor het nieuwe clubgebouw en koopovereenkomst voor het schuttersterrein opgesteld. De Oude Toren is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Levende Beerze. Deze overeenkomsten en een anterieure overeenkomst zijn dinsdagmiddag 22 september ondertekend. Nu de overeenkomsten ondertekend zijn kan gestart worden met de wijziging van het bestemmingsplan op de nieuwe locatie.

Bij de ondertekening vertegenwoordigden wethouder Piet Machielsen en wethouder Esther Langens-Brooimans de gemeente en namens het Gilde waren hoofdman Jan de Koning, secretaris Rik van de Velden en Mathijs Ton Jansen aanwezig.

Plannen Kleine Beerze belangrijke stap richting uitvoering

De ontwerp projectplannen voor de herinrichting van de Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem zijn klaar en vastgesteld.  Op 8 september gaf het waterschapbestuur groen licht. Voor het gebiedsproject Levende Beerze is dat een belangrijke stap vooruit richting uitvoering, die gepland staat voor 2021-2022. Op 2 juli vond in Vessem  nog een goedbezochte inloopdag  plaats.

De volgende stap is de inspraakperiode die op 1 oktober ingaat en zes weken duurt.
Hieronder leest u hoe dit werkt.

Inspraak van 1 oktober tot en met 11 november
Het gaat om twee ontwerp projectplannen Waterwet Kleine Beerze en bijbehorende besluiten:

 1. Herinrichting Kleine Beerze Traject ‘Dorp aan de Beek’
 2. Herinrichting Kleine Beerze Traject ‘Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind’

Voor beide projectplannen is een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen.

Verder is de begrenzing van de kaart Wet ammoniak en veehouderij aangepast, vanwege de verlegging van de beek bij Vessem. Ook deze besluiten zijn in te zien. We volgen een zogenoemde gecoördineerde procedure.
Plannen en besluiten inzien

 • Via website van Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage. Daar staat ook uitgelegd hoe een zienswijze kan worden ingediend.
 • op werkdagen, tijdens openingstijden op de kantoren van:
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Gemeente Eersel, Dijk 15 te Eersel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Oirschot,  Deken Frankenstraat 3

Kantoorbezoek kan vanwege coronamaatregelen alleen op afspraak. Belt of mailt u dan eerst met Nicole Abrahams, bereikbaar via 06-28430743 of nabrahams@dommel.nl.

Infodag Levende Beerze 2 juli in Vessem
Op 2 juli organiseerden we als samenwerkingspartners een infodag in Vessem, coronaproof in de buitenlucht. Ongeveer 50 mensen maakten gebruik van de gelegenheid om in een gereserveerd tijdsblok één van ons te spreken over de gebiedsprojecten van de Levende Beerze. Wij vonden het prettig dat zoveel mensen tijd vrij hebben gemaakt om langs te komen! Kempen TV maakte een videoverslag

Namens de projectgroep Levende Beerze

Rob Voets, Projectleider gemeente Oirschot
Theo Hendriks, Projectleider gemeente Eersel
Eric Schellekens, Projectleider Waterschap De Dommel
Hans Schep, Brabants Landschap

Meer weten over de gebiedsprojecten? Kijk op www.dommel.nl/levendebeerze of www.levendebeerze.nl

27 september 2020: Kunst- en boekonthulling

Zondagmiddag 27 september 2020 ontving het bestuur van de Landcoöperatie een delegatie van de provincie, gemeenten Oirschot en Eersel, het Waterschap, Brabants Landschap en subsidiënten van Landkunst Dal van de Kleine Beerze. De familie Mijs stelde gastvrij hun locatie open en zorgde voor een heerlijke lunch met soep en broodjes.
Na de ontvangst begaf het gezelschap zich naar het kunstwerk ‘A view on/,of birds’ van Rebecca Oevermann; A view on/of Birds: An Empathic Encounter
Hier werd ook het boek van Monique Leesberg en Ria Bernards gepresenteerd. Een prachtig foto- en verhalenboek over boeren, burgers en beleid in het Dal van de Kleine Beerze.
Na een wandeling langs de Kleine Beerze bereikten we het tweede kunstwerk dat vandaag onthuld werd ‘Fundament’ van Renée van Oploo;
Onder leiding van Noud Jansen vervolgden wij de wandeling in het dal en langs de oevers van de Kleine Beerze. Noud vertelt vol passie over de hermeanderingsplannen voor de beek, over weidevogels, akkerranden, keverbanken en allerlei vogels die te zien zijn. Bij Staminee d’n Eigenwijze drinken we nog een lekker ’t Nipperke ter afsluiting van deze inspirerende culturele middag in het Dal van de Kleine Beerze.

Landart: Zondag 27 september wordt een dag vol verrassingen.

Nadat vorig jaar twee kunstwerken van het Landkunst project Dal van de Kleine Beerze zijn onthuld, volgt nu de onthulling van twee nieuwe kunstwerken in het beekdal. Bovendien heeft kunstwerk Kamer van de Kleine Beerze nu zijn definitieve locatie gevonden. Tegelijkertijd wordt op deze dag ook het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’ gepresenteerd aan de bewoners rondom het beekdal.

Vanaf Zondag 27 september 14.00 uur is de route toegankelijk te starten bij kunstenares Rebecca Oevermann en haar ontwikkelde werk ; A View On/Of Birds. Het werk is in nauwe samenspraak en samenwerking met het Brabants Landschap en de plaatselijke weidevogelvereniging gemaakt. De locatie van dit werk is zo’n 300 meter ten noorden van camperparkeerplaats de Spekdonken, Heikesestraat 8a te Vessem. U kunt aan de linkerkant het perceel op.
Vanaf het werk van Rebecca loopt u via de andere werken naar het werk van Renée van Oploo : Fundament. Centraal in haar werk staat de meandering van de beek door de tijd heen.

Meer info en route vanaf 25 september op deze pagina: www.dalvandekleinebeerze.nl/landkunst

 

Boekpresentatie Leve de Kleine Beerze

Beekherstel Kleine Beerze tussen Oostelbeers en Oirschot

De Kleine Beerze: een brede rechte sloot verandert weer in een kronkelende beek

In een serie van Omroep Brabant staat de Klein Beerze in de schijnwerpers! Het stuk is geschreven door Peter Pim Windhorst, wil je het hele artikel lezen klik dan op deze link: De Kleine Beerze.
“De Kleine Beerze krijgt zijn kronkels terug. Brabant werkt aan de natte natuur. Omdat natuur de moeite waard is én omdat we in de strijd tegen de droogte water langer moeten vasthouden. In Vessem ligt een brug over de Kleine Beerze. Wie van daar langs de beek naar het zuiden wandelt, komt in een bijzonder landschap terecht. De beek kronkelt als water dat zelf een weg kiest en is omzoomd door hoog opschietend groen, vol met bloemen en vlinders. Wie vanaf Vessem de andere kant opgaat, noordwaarts, ziet tot aan Middelbeers een heel andere beek… maar dat gaat snel veranderen! …”

Nieuwe website voor Het Huis van de Brabantse Kempen

Het Huis van de Brabantse Kempen heeft een nieuwe website! Neem een kijkje! Op deze website vindt u ook een Levende Beerze pagina. Ook zijn de nieuwsbrieven aangepast zoals ook de nieuwsbrief van de Levende Beerze!

Ontmoetingsplek Dorp aan de Beek

Afgelopen donderdag 18 juni is in het gebied ‘Dorp aan de beek’ in Vessem ter nagedachtenis van Frank van Kemenade een monumentale ontmoetingsplek onthuld. Familie, vrienden, vertegenwoordiging van stichting Dorp aan de beek, burgemeester Wim Wouters en wethouder Eric Beex waren bij dit bijzondere moment aanwezig.

De ontmoetingsplek bestaat uit een cirkel, gemaakt van twaalf zwerfkeien, en vormt een plek waar liefhebbers van natuur en landschap elkaar kunnen ontmoeten. Eén zwerfkei is voorzien van een gegraveerde tekst: “Vessem en omgeving kei-goed. Genieten!”.  Deze tekst zou door Frank van Kemenade uitgesproken kunnen zijn.

Frank van Kemenade was inwoner van Vessem. Na zijn overlijden in 2018 heeft Frank aan de gemeente Eersel een legaat geschonken om een ontmoetingsplek te realiseren in het natuurgebied ‘Dorp aan de beek’. Een legaat is een schenking die voortkomt uit een testament. Naast deze ontmoetingsplek worden er van het legaat in het gebied nog twee bankjes geplaatst.

Het idee van deze bijzondere plek is ontstaan tijdens één van de gebiedsbijeenkomsten, waarin samen met vele inwoners, het ontwerp voor het project ‘Dorp aan de beek’ is gemaakt. Namens de gemeenschap bedankte burgemeester Wim Wouters de aanwezigen voor het krijgen van het legaat. Dit is een mooi voorbeeld dat de mensen het gebied maken!

Dorp aan de Beek maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’. Hierin werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en ZLTO nauw samen om de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te pakken. Wat hierin centraal staat is:

 1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen;
 2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied;
 3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.

Meer informatie op: www.brabantsekempen.eu.